Megjelent „A legnagyobb magyar szociális szervező. Kerkai Jenő SJ életműve” című tanulmánykötet

P. Kerkai Jenő a 20. század egyik legjelentősebb magyar jezsuitájaként – a kötet több szerzője és a szerkesztők szerint – a legnagyobb magyar szociális apostol volt. A II. világháború előtti évtizedben munkatársaival együtt a kor legnagyobb alulról szervezett szociális mozgalmát, a több százezres tagságú KALOT-ot alapította és szervezte meg. Kerkai Jenő a modern magyar kereszténydemokrácia – és a megalakuló párt – egyik szellemi llétrehozója is lett a 20. század közepén.
A kötet a 2022. november 5-én tartott első Kerkai Konferencia előadásaiból állt össze. Megvásárolható a Jezsuita Kiadó webshopjában és könyvesboltjában.

Tartalom

A szerkesztők, Szigeti Szabolcs és Koronkai Zoltán SJ bevezetője

P. Kerkai Jenő SJ életútja letartóztatásáig
Koronkai Zoltán SJ: Kerkai Jenő élethivatásának teológiai elemzése
Balogh Margit: A KALOT és jelentősége. P. Kerkai Jenő munkássága és üzenete
Gárdonyi Máté: A somogyi kísérlet
Fejérdy András: Nagy Töhötöm, a KALOT és XII. Piusz pápa keleti politikája

Társadalmi és egyházi kontextus
Gyáni Gábor: A 20. század szociális mozgalmai és szociálpolitikai kontextusa Magyarországon
Gianone András: Félbemaradt reformkor Magyarországon – a 20. század első fele keresztényszociális nézőpontból

Rendi és nemzetközi szellemi háttér
Zachar Péter Krisztián: Nemzetközi szellemtörténeti előfutárok Kerkai Jenő korszakalkotó tevékenységéhez
Siptár Dániel: Magyar szociális jezsuita háttér – Bíró, Csávossy, Varga

Támogatók a kortárs értelmiség köréből
Serfőző Levente: „Utat nyitni felfelé”. Bálint Sándor keresztényszociális tevékenysége
Mészáros József: Kovrig Béla, a katolikus társadalomtudós, közéleti személyiség

A konferencia kerekasztal-beszélgetése (2022)
„Milyen szerepe és lehetőségei voltak a KALOT-nak a politikai cselekvés formálására?” A 2022. november 5-én, a Párbeszéd Házában tartott első Kerkai konferencián elhangzott kerekasztal-beszélgetés szerkesztett szövege
Résztvevők: Balogh Margit, Fejérdy András, Kovács Gergely, Mészáros József, Koronkai Zoltán SJ

Függelék
Koronkai Zoltán SJ: A jezsuita lelkiség néhány főbb jellemzője
Kerkai Jenő SJ életútja képekben
A 2022. november 5-i Kerkai konferencia programja

A kötet megjelenését Radimeczky Géza támogatta.

A kötet nyomdai kivitelezését a Barankovics István Alapítvány támogatta.

 

„Kerkai Jenő keresztútja” konferencia

„Kerkai Jenő keresztútja” címmel konferenciát szervezett a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia és a Kerkai Jenő Jezsuita Szociális Központ. Programunkon megemlékeztünk a XX. század egyik legjelentősebb magyar jezsuita életművéről és azokról a ma is érvényes tanulságokról, amelyeket számunkra hagyott.

„Életét a magyar nép felemelésének szentelte” – konferencia Kerkai Jenő SJ-ről

 Kerkai Jenőre, a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) alapítójára emlékezett a november 5-iki konferencia, amelyet közösen szervezett a Kerkai Jenő Jezsuita Szociális Központ és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia (FFJA). „Hogyan lett Kerkai mozgalma néhány év alatt ilyen sikeres? Hogyan állt ellen a nehézségeknek?” – tette fel a kérdést bevezetőjében Szigeti Szabolcs, az Akadémia […]