Közösség

Széleskörű kompetenciafejlesztés egy megváltozott világban, jövőképesség

Jól működő közösségekre egyre nagyobb szükség van az élet minden területén. Az FFJA nyitott, befogadó közössége előremutatóan gondolkodó, közösen cselekvő, a közös jót előmozdító emberekből áll. Ismerjen meg minket.

Szakmai tanácsadó testület

Vízi Elemér SJ

Tartományfőnök

„Szeretettel formáljuk a jövőt - ezt ma kell megtegyük.”

Alakszainé Oláh Annamária

JTMR ügyvezető

"Csak azt érdemes megcsinálni, ami nehéz!"

Aczél Petra

nyelvész, kommunikációkutató, egyetemi tanár

„Az egyik nemzedék megy, a másik jön, de a föld örökké megmarad” (Préd 1,4)

Benedek József

geográfus egyetemi tanár

„A mély lelkiség kibontakoztatja a teremtésvédelmet, az igazságosságot és a tehetséget.”

Csermely Péter

evangélikus lelkész hallgató

"Megtanultunk repülni, mint a madarak, úszni mint a halak, de nem tudunk úgy élni mint a testvérek." (Martin Luther King)

Csillag Sára PhD

"Semmi sem olyan praktikus, mint egy jó elmélet!" (Kurt Lewin)

Feledy Botond

a Társadalmi Reflexió Intézet igazgatója

"A modern kor összetett társadalmi problémái megoldásának kulcsa a párbeszéd.”

Gaál Péter

"A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy." (Bölcs 6,17)

Dr. Rosta Gergely

PhD, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

„Az egyetlen abszolút jelenlétének tudatában és a tőle tanult párbeszéd szellemében segíteni az FFJA-t célja -- a reflexió, a kutatás és a képzés eszközeivel gyarapítani a közjót -- megvalósításában.”

Sajgó Szabolcs SJ

a Jezsuita Menekültszolgálat igazgatója

Munkatársaink

„Ezen a világon minden szent. Egyetlen homokszem is lehet híd a láthatatlanban.” (Paulo Coelho)

Szécsi Anikó

operatív igazgató

Sütő Sára

képzési és program referens

Az FFJA-hoz tartozó jezsuita intézmények

Az FFJA küldetését Az FFJA mint szellemi platform tevékenységét a hozzá tartozó jezsuita művekkel, így az Ignáci Pedagógiai Műhellyel (IPM), a Társadalmi Reflexió Intézettel (TRI), a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózatával (JEK) és a Management by Jesus-szal (MbJ) együttműködésben végzi. Az FFJA a Faludi Ferenc Akadémia utódja.

Ignáci Pedagógiai Műhely (IPM)

Növekedjünk együtt hitben és hivatásban!

A Műhely a teljes embert megszólítva segíti a pedagógusokat hivatásuk megélésében és megújításában. A képzési programok fókuszában az ignáci pedagógián túl a gyermek- és ifjúságvédelem, a katolikus társadalmi tanítás és a teremtésvédelem állnak. A szakértők által vezetett kurzusok, előadások és műhelysorozatok nemcsak szakmai, hanem lelki téren is hozzájárulnak a résztvevők fejlődéséhez. Az önképzést és az egyes témákban való egyéni elmélyülést könnyen elérhető segédletek és kiadványok segítik. A Műhely tevékenységei közé tartozik, hogy nemzetközi szinten építse a kapcsolatot és erősítse az együttműködést olyan jezsuita vagy más egyházi intézményekkel, amelyek szintén felnőttképzéssel vagy oktatással foglalkoznak.

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: Nagy Ilona
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: ignacipedagogia.hu
Facebook: https://m.facebook.com/Ignacipedagogia/?ref=bookmarks

Társadalmi Reflexió Intézet (TRI)

A Társadalmi Reflexió Intézet (TRI) célja, hogy a jezsuita rend küldetése mentén segítse a társadalmi igazságosság előmozdítását. Megálmodói hisznek abban, hogy az igazságosabb társadalomhoz először annak megismerése a legfontosabb, így az Intézet arra törekszik, hogy a legkritikusabb társadalmi kérdésekben tényalapú párbeszédet ösztönözzön, segítse a kutatást, a hazai és regionális valóság több pontjának megismerését. Célunk a regionális megbékélés és kiengesztelődés előmozdítása. Az Intézet ehhez a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózatára, az egyházi szakkollégiumi mozgalomra, kutatói partnerhálózatára és a világon fellelhető jezsuita művekre támaszkodik.

A TRI hajtotta vége az Európai Értékkutatás (European Values Study) 2018-as fordulóját Magyarországon, közreműködött más közvélemény-kutatásokban és azok feldolgozásában, illetve szimulációs játékok fejlesztésében, a digitális etika körüli hazai párbeszéd elindításában.

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: Feledy Botond
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: www.socialreflection.org
Facebook: https://www.facebook.com/tarsadalmireflexiointezet

Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok koordinációja (JEK)

A Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózatának koordinációja (JEK) a jezsuita rend fenntartásában működő egyetemi szakkollégiumokat fogja össze, működésüket és együttműködésüket hivatott támogatni.

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium: https://www.szentignac.hu/
Leuven Collegium Hungaricum: http://www.leuven-collegium-hungaricum.hu/hu/
Jezsuita Roma Szakkollégium: http://jrsz.hu/
Kaszap István Kollégium: https://kijk.hu/
Marosvásárhelyi Jezsuita Kollégium: https://jezsuitaudvar.ro/marosvasarhelyi-jezsuita-egyetemi-lelkeszseg/

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: Nagy Ilona
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: http://jek.jezsuita.hu

Management by Jesus (MbJ)

A Management by Jesus (MbJ) mint közösség és mozgalom elkötelezi magát a katolikus Egyház szociális tanításának és e tanítás bibliai és evangéliumi gyökereinek tanulmányozására, népszerűsítésére és széleskörű ismertetésére, az elméletben és a gyakorlatban. Ez utóbbi tevékenység mindenekelőtt a pápai Justitia et Pax Bizottság által kiadott „Az Üzleti Vezető Hivatása” című dokumentum alapelveinek megvalósítását jelenti mind az egyes vállalkozásokban, mind azok összefogásával, mindig a közjó javára.

Munkamódszerünk mindenekelőtt vezetői szemináriumok és azt megalapozó és segítő lelkigyakorlatok, szakmai műhelyek és eszmecserék szervezése, illetve következetes hálózatépítés a korábbi szemináriumok végzettjei között. Mind az alapeszmék, mind módszereink népszerűsítését segíti a bemutatkozó jellegű üzleti reggelik, tematikus szimpóziumok megtartása. Az eddigi tapasztalat alapján láthattuk és tudatosan vállaljuk, hogy ez a kapcsolati tőke és a barátság ápolása kiemelten segíti a kezdő, induló vállalkozókat, startupokat, és hozzájárul, hogy az évek során felhalmozott közösségi tudást továbbadjuk a jövő nemzedéknek.

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: P. Kiss Ulrich SJ
Koordinátor: Nagy Luca
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: www.mbj.hu
Facebook: https://www.facebook.com/managementjesus

INIGO

Az INIGO egy lelkigyakorlatokat adó csoport, jezsuitákból és Szent Ignác-i lelkiségű szerzetesnőkből, akik fiatal felnőtt társaikkal (INIGO társai) együtt szolgálnak.

Célunk: fiatalokat segíteni, hogy Istent mind jobban megismerjék és szeressék. A Vele való személyes kapcsolatból fakadóan megerősödjenek keresztény identitásukban, és elkötelezett, élő tagjai legyenek az Egyháznak.

Eszközünk: a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok korra és helyzetre alkalmazott módon. Lelkigyakorlatokat, lelki napokat, imaalkalmakat, missziókat szervezünk.

Fő témáink: személyes istenkapcsolat, megkülönböztetés, útkeresés, hivatástisztázás, döntéshozatal, keresztény élet és küldetés a mai világban.

Az INIGO-csoport tagjai: P. Koronkai Zoltán SJ, P. Hiba György SJ, Heim Kata RSCJ, Emri Dorottya és Hódsági Kristóf.

INIGO társai: Fiatalok apostoli csoportja, akik élő istenkapcsolatra törekszenek, tenni szeretnének másokért: segítőként vesznek részt velünk együtt a lelkigyakorlatok adásában, imaestek szervezésében, missziókban és egyéb szolgálatainkban.

Elérhetőségek:

inigo@jezsuita.hu
www.facebook.com/Inigohun
instagram.com/inigo.es.tarsai/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCkVcY_QwTecNna1kVslGNQg/featured

Partnereink

Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat ( https://oazis.jezsuita.hu/ )
Pázmány Péter Katolikus Egyetem ( https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/szociologiai-intezet/szocialis-tanulmanyok-tanszek )