Közösség

Széleskörű kompetenciafejlesztés egy megváltozott világban, jövőképesség

Jól működő közösségekre egyre nagyobb szükség van az élet minden területén. Az FFJA közössége előremutatóan gondolkodó, közösen cselekvő, a közös jót előmozdító emberekből áll. Ismerjen meg minket.

Stratégiai Vezető Testület

Koronkai Zoltán SJ

az FFJA jezsuita vezetője

„Ezen a világon minden szent. Egyetlen homokszem is lehet híd a láthatatlanban.” (Paulo Coelho)

Szécsi Anikó

az FFJA operatív igazgatója, a Társadalmi Reflexió Intézet ügyvezetője

Lázár Kovács Ákos

az FFJA film és média igazgatója

Gyombolai Bálint

az FFJA kulturális főmunkatársa

Szakmai Tanácsadó Testület

Szigeti Szabolcs PhD

a Szakmai Tanácsadó Testület elnöke

András Attila SJ

tartományfőnök

Koronkai Zoltán SJ

az FFJA jezsuita vezetője

„Ezen a világon minden szent. Egyetlen homokszem is lehet híd a láthatatlanban.” (Paulo Coelho)

Szécsi Anikó

az FFJA operatív igazgatója, a Társadalmi Reflexió Intézet ügyvezetője

„Szeretettel formáljuk a jövőt - ezt ma kell megtegyük.”

Alakszainé Oláh Annamária

JTMR ügyvezető

"Csak azt érdemes megcsinálni, ami nehéz!"

Aczél Petra

nyelvész, kommunikációkutató, egyetemi tanár

„Az egyetlen abszolút jelenlétének tudatában és a tőle tanult párbeszéd szellemében segíteni az FFJA-t célja -- a reflexió, a kutatás és a képzés eszközeivel gyarapítani a közjót -- megvalósításában.”

Sajgó Szabolcs SJ

a Jezsuita Menekültszolgálat igazgatója

„Az egyik nemzedék megy, a másik jön, de a föld örökké megmarad” (Préd 1,4)

Prof. Dr. Benedek József

geográfus egyetemi tanár, az Átfogó Ökológia Műhely vezetője

„A mély lelkiség kibontakoztatja a teremtésvédelmet, az igazságosságot és a tehetséget.”

Csermely Péter

evangélikus lelkész

"Megtanultunk repülni, mint a madarak, úszni mint a halak, de nem tudunk úgy élni mint a testvérek." (Martin Luther King)

Csillag Sára PhD

"Semmi sem olyan praktikus, mint egy jó elmélet!" (Kurt Lewin)

Feledy Botond

a Társadalmi Reflexió Intézet ügyvezetője

"A modern kor összetett társadalmi problémái megoldásának kulcsa a párbeszéd.”

Gaál Péter

Lázár Kovács Ákos

az FFJA film és média igazgatója

"A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy." (Bölcs 6,17)

Dr. Rosta Gergely

PhD, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Vízi Elemér SJ

Igazgatóság

„Ezen a világon minden szent. Egyetlen homokszem is lehet híd a láthatatlanban.” (Paulo Coelho)

Szécsi Anikó

az FFJA operatív igazgatója, a Társadalmi Reflexió Intézet ügyvezetője

Jaszik Julia

irodavezető

Kommunikációs részleg

Munkácsi Péter

kommunikációs és rendezvényszervező munkatárs

Pátkai Bálint

technikus

Átfogó ökológia részleg

„Az egyik nemzedék megy, a másik jön, de a föld örökké megmarad” (Préd 1,4)

Prof. Dr. Benedek József

geográfus egyetemi tanár, az Átfogó Ökológia Műhely vezetője

Nevelős Gábor SJ

az Átfogó Ökológia Műhely jezsuita referense

Kultúra részleg

Kákonyi Júlia

galériavezető

Gyombolai Bálint

az FFJA kulturális főmunkatársa

Média és film részleg

Lázár Kovács Ákos

az FFJA film és média igazgatója

Az FFJA-hoz tartozó jezsuita intézmények

Az FFJA küldetését Az FFJA mint szellemi platform tevékenységét a hozzá tartozó jezsuita művekkel, így az Ignáci Pedagógiai Műhellyel (IPM), a Társadalmi Reflexió Intézettel (TRI), a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózatával (JEK), a Jezsuita Önkéntes Központtal és a Management by Jesus-szal (MbJ) együttműködésben végzi.

Ignáci Pedagógiai Műhely (IPM)

Növekedjünk együtt hitben és hivatásban!

A Műhely a teljes embert megszólítva segíti a pedagógusokat hivatásuk megélésében és megújításában. A képzési programok fókuszában az ignáci pedagógián túl a gyermek- és ifjúságvédelem, a katolikus társadalmi tanítás és a teremtésvédelem állnak. A szakértők által vezetett kurzusok, előadások és műhelysorozatok nemcsak szakmai, hanem lelki téren is hozzájárulnak a résztvevők fejlődéséhez. Az önképzést és az egyes témákban való egyéni elmélyülést könnyen elérhető segédletek és kiadványok segítik. A Műhely tevékenységei közé tartozik, hogy nemzetközi szinten építse a kapcsolatot és erősítse az együttműködést olyan jezsuita vagy más egyházi intézményekkel, amelyek szintén felnőttképzéssel vagy oktatással foglalkoznak.

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: Nagy Ilona
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: ignacipedagogia.hu
Facebook: https://m.facebook.com/Ignacipedagogia/?ref=bookmarks

Társadalmi Reflexió Intézet (TRI)

A Társadalmi Reflexió Intézet (TRI) célja, hogy a jezsuita rend küldetése mentén segítse a társadalmi igazságosság előmozdítását. Megálmodói hisznek abban, hogy az igazságosabb társadalomhoz először annak megismerése a legfontosabb, így az Intézet arra törekszik, hogy a legkritikusabb társadalmi kérdésekben tényalapú párbeszédet ösztönözzön, segítse a kutatást, a hazai és regionális valóság több pontjának megismerését. Célunk a regionális megbékélés és kiengesztelődés előmozdítása. Az Intézet ehhez a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózatára, az egyházi szakkollégiumi mozgalomra, kutatói partnerhálózatára és a világon fellelhető jezsuita művekre támaszkodik.

A TRI hajtotta vége az Európai Értékkutatás (European Values Study) 2018-as fordulóját Magyarországon, közreműködött más közvélemény-kutatásokban és azok feldolgozásában, illetve szimulációs játékok fejlesztésében, a digitális etika körüli hazai párbeszéd elindításában.

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: Feledy Botond
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: www.socialreflection.org
Facebook: https://www.facebook.com/tarsadalmireflexiointezet

Jezsuita Önkéntes Központ

Az Önkéntes Központ a Jezsuita Rend széleskörű missziós tevékenységeinek támogatására jött létre 2023-ban azzal a céllal, hogy olyan, önkénteseket és önkéntes koordinátorokat képző, ignáci szellemiségű képzési programot alakítson ki, mely hozzájárul az önkéntes kultúra népszerűsítéséhez, a társadalmi felelősségvállalás fontosságának hangsúlyozásához a felnőtt és fiatal felnőtt korosztály megszólításával. Közvetítő szerepének köszönhetően lehetőséget nyújt az önkénteseknek és az önkénteseket fogadó intézményeknek a kapcsolódásra, a jezsuita misszióban való aktív részvételre.

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: Palóczné Kovács Beáta
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
E-mail cím: volunteer@jezsuita.hu

Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok koordinációja (JEK)

A Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózatának koordinációja (JEK) a jezsuita rend fenntartásában működő egyetemi szakkollégiumokat fogja össze, működésüket és együttműködésüket hivatott támogatni.

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium: https://www.szentignac.hu/
Leuven Collegium Hungaricum: http://www.leuven-collegium-hungaricum.hu/hu/
Jezsuita Roma Szakkollégium: http://jrsz.hu/
Kaszap István Kollégium: https://kijk.hu/
Marosvásárhelyi Jezsuita Kollégium: https://jezsuitaudvar.ro/marosvasarhelyi-jezsuita-egyetemi-lelkeszseg/

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: Nagy Ilona
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: http://jek.jezsuita.hu

Management by Jesus (MbJ)

A Management by Jesus (MbJ) mint közösség és mozgalom elkötelezi magát a katolikus Egyház szociális tanításának és e tanítás bibliai és evangéliumi gyökereinek tanulmányozására, népszerűsítésére és széleskörű ismertetésére, az elméletben és a gyakorlatban. Ez utóbbi tevékenység mindenekelőtt a pápai Justitia et Pax Bizottság által kiadott „Az Üzleti Vezető Hivatása” című dokumentum alapelveinek megvalósítását jelenti mind az egyes vállalkozásokban, mind azok összefogásával, mindig a közjó javára.

Munkamódszerünk mindenekelőtt vezetői szemináriumok és azt megalapozó és segítő lelkigyakorlatok, szakmai műhelyek és eszmecserék szervezése, illetve következetes hálózatépítés a korábbi szemináriumok végzettjei között. Mind az alapeszmék, mind módszereink népszerűsítését segíti a bemutatkozó jellegű üzleti reggelik, tematikus szimpóziumok megtartása. Az eddigi tapasztalat alapján láthattuk és tudatosan vállaljuk, hogy ez a kapcsolati tőke és a barátság ápolása kiemelten segíti a kezdő, induló vállalkozókat, startupokat, és hozzájárul, hogy az évek során felhalmozott közösségi tudást továbbadjuk a jövő nemzedéknek.

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: P. Kiss Ulrich SJ
Koordinátor: Nagy Luca
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: www.mbj.hu
Facebook: https://www.facebook.com/managementjesus

INIGO

Az INIGO egy lelkigyakorlatokat adó csoport, jezsuitákból és Szent Ignác-i lelkiségű szerzetesnőkből, akik fiatal felnőtt társaikkal (INIGO társai) együtt szolgálnak.

Célunk: fiatalokat segíteni, hogy Istent mind jobban megismerjék és szeressék. A Vele való személyes kapcsolatból fakadóan megerősödjenek keresztény identitásukban, és elkötelezett, élő tagjai legyenek az Egyháznak.

Eszközünk: a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok korra és helyzetre alkalmazott módon. Lelkigyakorlatokat, lelki napokat, imaalkalmakat, missziókat szervezünk.

Fő témáink: személyes istenkapcsolat, megkülönböztetés, útkeresés, hivatástisztázás, döntéshozatal, keresztény élet és küldetés a mai világban.

Az INIGO-csoport tagjai: P. Koronkai Zoltán SJ, P. Hiba György SJ, Heim Kata RSCJ, Emri Dorottya és Hódsági Kristóf.

INIGO társai: Fiatalok apostoli csoportja, akik élő istenkapcsolatra törekszenek, tenni szeretnének másokért: segítőként vesznek részt velünk együtt a lelkigyakorlatok adásában, imaestek szervezésében, missziókban és egyéb szolgálatainkban.

Elérhetőségek:

inigo@jezsuita.hu
www.facebook.com/Inigohun
instagram.com/inigo.es.tarsai/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCkVcY_QwTecNna1kVslGNQg/featured

Partnereink

Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat ( https://oazis.jezsuita.hu/ )
Pázmány Péter Katolikus Egyetem ( https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/szociologiai-intezet/szocialis-tanulmanyok-tanszek )

Támogatóink

A Kerkai Jenő SJ-re emlékező konferencia anyagaiból készülő tanulmánykötet nyomdai kivitelezését a Barankovics István Alapítvány támogatja.