Intézmények

A Párbeszéd Házában működő jezsuita intézmények

Jezsuita Curia

A jezsuita rendi központ, a curia: itt dolgoznak a Provinciális és munkatársai. Feladatuk a Magyar Jezsuita Provincia működésének támogatása, mind az egyes jezsuiták, mind a jezsuita közösségek és azok apostoli munkájának szolgálata útján.

Elérhetőségek:

titkarsag@jezsuita.hu
www.jezsuita.hu

IHS

Jezsuita Levéltár és Könyvtár, Pray György Egyháztörténeti Műhely

A Levéltár és a Pray György Egyháztörténeti Műhely célul tűzte ki az (egyház)történelem adta „új dolgok”, azaz eddig ismeretlen tények és összefüggések – főleg a magyar jezsuitáknak a Kárpát-medencében 450 éve betöltött szerepére és küldetésére irányuló – kutatását, és ezek érthető módon történő közvetítését. A levéltár túlnyomó részét a külföldön működő magyar provincia (1950–1989) iratanyaga, egyes rendházak 1950 előtti levéltárainak töredékei, valamint a 20. századi jezsuiták személyes hagyatékai teszik ki. A történeti könyvtár pedig a Jezsuita Rend történetéről megjelenő hazai és nemzetközi műveket gyűjti és rendszerezi.

Elérhetőségek:
leveltar.jezsuita.hu

Hivatásgondozás

Célunk, hogy lelkigyakorlatok, személyes beszélgetések és egyéb programok keretében olyan fiataloknak segítsünk, akik keresik az élethivatásukat. Az általános hivatáskeresésen túl különösképpen olyanokkal foglalkozunk, akikben felmerült a papi, szerzetesi, szerzetesnői  hivatás kérdése, valamint akik a jezsuita rend iránt érdeklődnek.

Elérhetőségek:

Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 20., Párbeszéd Háza
Postacím: 1447 Budapest, Pf. 462.
E-mail: nagy.balint@jezsuita.hu
Facebook: balint.nagysj
https://jezsuita.hu/hivatas/

Jezsuita Menekültszolgálat

Elérhetőségek:
1085 Budapest, Horánszky u. 20.
+36 30 457 4606
(Kedd, szerda, csütörtök 9.00-12.00 között hívható.)
info@jmsz.hu
jmsz.hu

Loyola Café

Rohanó világunk e profetikus hangjával várunk mindenkit a Párbeszéd Háza kávézójában. Célunk, hogy a Loyola Café a szellemet és lelket emelő őszinte találkozások színhelyévé váljon. Minderre rendhagyó módon, üdítő kávéillat és frissítő gyümölcslevek, könnyed ebéd, sütemények, esetleg egy pohár ízletes jezsuita bor mellett szeretnénk lehetőséget biztosítani.

Elérhetőségek:
+36 70 776 6603
+36 70 772 4333
facebook.com/loyolacafe/

Mindszenty

Mindszenty Alapítvány

A Mindszenty Alapítványt maga a bíboros Bécsben alapította, a magyarországi testvér szervezet Budapesten működik. Feladatunk az ő szellemi és tárgyi hagyatékának gondozása, szentté avatási ügyének előmozdítása, és a hasonló magyar eljárások támogatása.

Alapítványunk irodája 2012 nyarán költözött a jezsuita rend által létrehozott Párbeszéd Házába.

Elérhetőségek:
Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 22.
Telefon: +361/445-1548
E-mail: ungmind@gmail.com
www.mindszentyalapitvany.hu

Oázis – ahol meghallgatnak

Az „Oázis – ahol meghallgatnak” a Jézus Társasága által fenntartott, szerzetes és világi szakemberekkel működő LELKIGONDOZÓ ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT fiataloknak.
A segítő beszélgetés ingyenes, bejelentkezés nélkül igénybe vehető, világnézeti hovatartozástól függetlenül.

Elérhetőségek:
1085 Budapest, Mária utca 25.
oazisiroda@gmail.com
oazis.jezsuita.hu

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

A szakkollégium a hazai tehetséggondozási rendszeren belül működő sajátos intézmény. Az akkreditált intézmények legfontosabb alapelveit az 1990-es években fektették le a Szakkollégiumi Chartában. Minden szakkollégium eltérő működési rendszerrel bír, mégis hat alapelvben az akkreditált intézmények egyetértenek. Ennek alapján szakkollégium csak olyan egyetemi hallgatókból álló intézmény lehet, amely széleskörű autonómiával, kiterjedt önkormányzattal, valamint együtt lakó bázissal rendelkezik. Működésének középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll, célul tűzi ki a társadalmi problémákra érzékeny értelmiség képzését, ezen kívül nagy hangsúlyt helyez diákjainak emberi és szakmai fejlődésére is. Éppen ezért Szakkollégiumunk igyekszik tagjainak megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez megfelelő környezetet. Mindehhez társul intézményünk keresztény, jezsuita szellemisége, mely alapköve közösségünknek.

Elérhetőségek:
www.szentignac.hu