Újévi elhatározások?

Saját erőből is van értelme… megpróbálni kitűzött jó célok mentén haladni, változni, építeni magunkban, egymásban a lehetséges jót.

Rengeteg természetes ajándékot kaptunk ehhez. Azért kaptuk, hogy éljünk velük.

És mennyivel inkább van értelme…

…saját erőnket tudatosan az egyetemes jóhoz kapcsolni, ahhoz, akiből a világ született, akiben szüntelen megújul, akire építhetünk és aki felnőttszámba véve minket építeni akar ránk, bizalmával megtisztelve hív munkatársának.

Igen, jó elhatározások az újévre…

…..és folyamatosan az életünkben napról napra, elsősorban abban bízva, aki nálunknál sokkal jobban akarja változásunkat a jóról a jobbra –, de szabadságunkat mélységesen tiszteletben tartva…

⃰         ⃰⃰         ⃰

Jezsuita körökben és jezsuiták körül ismert, hogy Loyolai Szent Ignác milyen hatékony módszert dolgozott ki arra, hogy a jóra törekvő ember Isten segítségével valóban hatékonyan változzon. Részben az ő módszerét alkalmazta a maga szája ízére az Egyesült Államok egyik alapító atyja. Illusztrációként álljon itt egy igen sikeres élet “titka”, Benjamin Franklin számadása életéről:

“Ez idő tájt fogamzott meg elmémben az erkölcsi tökély elérésének merész és nagyralátó terve. Úgy kívántam élni, hogy ne vétsek soha, s legyőzzem atermészeti hajlam, szokás és társaság kísértéseit. Mivel tudtam, vagy legalább azt hittem: tudom, mi jó s mi rossz, elgondolkodtam, miért is ne cselekedhetném mindig az egyiket, s miért ne kerülhetném el a másikat messzi. Azonban hamarosan látnom kellett, hogy nagy fába vágtam a fejszémet. Míg minden igyekezetemmel egyik hibámat tartottam szemmel, észrevétlen becsusszant a másik; a szokás rajtaütött a figyelmetlenségen; a hajlandóság néha erősebbnek bizonyult a meggondolásnál. Végül megbizonyosodtam afelől, hogy magammal kötött elvi megállapodásom, mely szerint az erkölcsösség egybevág legszemélyesebb érdekeimmel, nem elegendő ballépéseim megakadályozására; megcsontosodott rossz szokásokat kell letörnöm, majd jókat megszereznem és elplántálnom, mielőtt viselkedésem egyenletes helyességében megbízhatnék. E célból a következő módszert dolgoztam ki… (Folytatás a Szegedi Piaristák oldalán)