Szent Ignác és a Szűzanya –egy eddig ismeretlen festményről

Nemrégiben került elő egy festmény, amely Szent Ignácot és a kis Jézussal megjelenő Szűz Máriát ábrázolja. Ignác számára Mária tisztelete, a vele való kapcsolat kiemelkedően fontos volt, a Szűzanya szerepet játszott megtérésében, lelki fejlődésében.Nagyboldogasszony ünnepén különösen is aktuális erre emlékezni.

A Loyolai Szent Ignác látomása című, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (JTMR) tulajdonában lévő vászonkép restaurálása 2016 szeptemberétől 2017 májusáig folyt a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén.

Az olajkép a 18. században készült – ismeretlen festő alkotása. A kompozíció középpontjában Loyolai Szent Ignác áll, jobb kezével könyvbe ír, amely minden bizonnyal Lelkigyakorlatos könyvét idézi fel, oly módon, hogy Mária segítséget nyújt neki annak megírásában.

A feltárás során előkerült a kis Jézus mögötti területen egy piros virágkoszorús angyal, illetve a kép felső részén középtájban két angyalfej is.

A leginkább a késő barokk, rokokó stílust idéző festmény Ignác Mária iránti szenvedélyes tiszteletét idézi fel – Mária mintegy uralkodónőként, „múzsaként” jelenik meg. Ignác bal kezével a szívére mutat, ezzel mintegy felajánlva magát Máriának. A Szűzanya jobbjával egyértelmű mozdulatot tesz: biztatja Ignácot műve megírására.Mária alakja – aki Ignác írásaiban mindig Fiával együtt jelenik meg, akárcsak a festményen – mindvégig fontos volt Ignác életében, különösen akkor, amikor a Lelkigyakorlatokat és a Rendalkotmányt írta, látomásban jelent meg neki Manrézában és Rómában egyaránt. Ezzel Mária, ill. Ignácnak a Mária iránti tisztelete nemcsak a Társaság alapjául szolgáló írások megszületésében, hanem magának a Társaságnak a létrejöttében is nagy szerepet játszott.

A festmény történetének kutatását, természettudományos vizsgálatait, illetve a festmény konzerválását, restaurálását Boldizsár Dóra negyedéves festőrestaurátor-hallgató végezte Görbe Katalin és Heitler András szaktanárok vezetésével.

A Párbeszéd Házában 2017. szeptember 20-án 18.00-20.00 között szakemberek közreműködésével kerül sor a Loyolai Szent Ignác látomása, és egy másik, eddig ismeretlen mű, Gonzága Szent Alajos portréja bemutatására, a restaurálás menetének ismertetésére, a képek értékelésére. A programon a képek is láthatók lesznek.

A Társaság és Mária kapcsolatáról itt olvashat még.