Karácsonyi üdvözlet Koronkai Zoltán atyától

Kedves Barátunk!

Szent Ignác lelkigyakorlataiban a megtestesülésről szóló szemlélődésben (lgy 101-109) arra hívja meg a lelkigyakorlatozót, hogy a három isteni Személlyel együtt szemlélje az emberiséget. „Lássam a személyeket (…) olyan nagy különbözőségben, mind öltözetüket, mind viselkedésüket tekintve.” Lássam, a „népeket akkora vakságban,” „figyeljem, mit művelnek az emberek a földön: hogyan bántalmazzák, gyilkolják egymást.” Világunk ma is hasonló képet mutat. Újabb háborúk, erősödő feszültségek, a klímaválság és a felgyorsuló technikai fejlődés hatalmas kihívás elé állítják az emberiséget. Mindezt látva eltöltheti szívünket a félelem, erőt vehet rajtunk a szorongás és a tehetetlenség. De nem csak a valóság sebzett oldalát kell látni. Szent Ignác tekintetünket fel is emeli, az isteni Személyekre. Isten e világ nyomorúságát látva elhatározást hoz, hogy a „második Személy az emberiség megváltására emberré legyen.” Valóban a Fiú Isten értünk emberré lett, az akkori világ perifériáján, egy kis, elnyomott nép körében világra született. Köztünk élt, értünk élt, minket tanított és gyógyított. Utat mutatott egymás felé és az ég felé. Akik befogadják Őt a szívükbe, azok körül megszakad a gyűlölködés ördögi köre. Megjelenik a megbocsátás, a szeretet, és a szolidaritás új energiája. Korunk kihívásaival nem vagyunk egyedül. Az Úr titokzatosan, szelíden továbbra is jelen van köztünk, bennünk és általunk. Erőt ad és velünk és általunk is cselekszik, hogy megszűnjön a háborúskodás, az ember ember általi kifosztása, a természeti erőforrások felelőtlen tékozlása, és e helyett az együttérzés, megosztás, a jóság kultúrája lépjen, amely közösséget és békét teremt ember és ember, ember és teremtett világ, ember és Isten között. Legyünk Jézus társai ebben a küldetésben!
Mi, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia munkatársai, minden bizonytalanság ellenére is folytatni akarjuk szolgálatunkat. Visszatekintve az elmúlt évre, hálát adunk Istennek és együttműködő partnereinknek, munkatársainknak a megvalósult értékes programokért.
Ízelitőül megemlítünk néhányat a jövő évre tervezett programjaink közül. Az ideihez hasonlóan, a múlt század legnagyobb hatású jezsuitáinak emlékét elevenítjük fel több eseményünkön. Kiadjuk a Kerkai atya „keresztútjáról” szóló, a második konferencia anyagaiból összeállított tanulmánykötetet. A konferencia-sorozat harmadik részére is várjuk majd az érdeklődőket, amelynek témája a „legnagyobb magyar szociális szervező” ma is élő öröksége lesz.
Muzslay István atyára, a belgiumi magyar diákok pártfogójára emlékeztünk idén, az októberi konferenciánkon. Az elhangzott előadásokból készített könyv jövőre készül majd el.
A teremtésvédelem kérdéskörével továbbra is kiemelt helyen foglalkozunk majd az Átfogó Ökológia programunk keretein belül. Irodalmi és színházi estekkel tervezzük színesíteni a programok sorát, illetve koncertekre és kiállításokra várjuk majd a zene és képzőművészet szerelmeseit. A mozirajongóknak is van egy jó hírünk: jövőre folytatódnak a Faludi Filmklub alkalmai. Sok szeretettel várjuk Önöket az új esztendőben is a Párbeszéd Házában!
Istentől megáldott karácsonyt és az Ő erejében gazdag új esztendőt kívánok az FFJA minden munkatársa nevében:
Koronkai Zoltán SJ
az FFJA jezsuita vezetője