Jótékonysági akció a Jezsuita Roma Szakkollégium javára

A 2023. november 25-i jótékonysági koncert után is folytatódik a gyűjtés

Nagy örömünkre szolgál, hogy az adományokból összegyűlt 237 ezer Forintot átadhattuk a JRSZ részére! Köszönjük a nagylelkű támogatást! 
A jezsuita rendtartomány és a Jézus Társasága Alapítvány támogatja a Jezsuita Roma Szakkollégium által végzett értékteremtő tevékenységet. A kollégiumban tanuló hallgatók szociális támogatásának jelentős részét jellemzően rendtartományi támogatásból, pályázatokból, valamint szja 1%-os felajánlásokból tudjuk biztosítani. Egy tanulmányi félév során átlagosan 1 millió Ft összeget osztunk szét szociális alapon hallgatóink között. Sajnos tapasztaljuk, hogy a pályázati források végesek és a rendtartományi támogatásokra is sok intézményünkben szükség van.
Barátaink, jótevőink közreműködését most abban kérjük, hogy az előttünk álló években is hasonló mértékben segíthessük diákjainkat. Kérjük, támogassa Ön is a hallgatói ösztöndíj alapot.
2023. november 25-én jótékonysági koncertet rendeztünk a Párbeszéd Házában a Jezsuita Roma Szakkollégium ösztöndíj alapja javára.
Fellépők voltak:
– Pusomi Viktória, a Zeneakadémia szaxofon szakos hallgatója, a Jezsuita Roma Szakkollégium diákja
– Havas-Horváth László, a Zeneakadémia magánének szakos hallgatója
– CISZ Gypsy Soloists zenekar. Vezető: Baranyi Zoltán, a Jezsuita Roma Szakkollégium volt diákja

A jótékonysági akció folytatódik! Célunk, hogy legalább 300.000 Ft-ot gyűjtsünk, melyből a nehéz anyagi helyzetben lévő hallgatóinkat kívánjuk támogatni. Ha szeretne Ön is segíteni, kérjük, legalább 3000 Ft-tal járuljon hozzá szakkollégistáink támogatásához.

CiSz Gypsy Soloists

2018-ban fogalmazódott meg bennünk, hogy egy olyan zenekar megvalósításába kezdjünk, amely Magyarországon – kuriózumként – azzal a célzattal kezdene munkába, hogy magyar és magyaros, továbbá cigány jellegű komoly, illetve világzenei művek igényes megszólaltatása mellett társadalmi szerepvállalással is megjelenjen legfőképp Európa köztudatában, idővel akár világszerte. Azokat a kulturális kincseket szeretnénk megőrizni és ápolni, amelyek sajnos kezdenek eltűnni a koncertzenei életből, vagy soha nem is lehettek részei annak. Mivel a zenekar diplomás, roma származású fiatalokból áll, ez egy széles rétegű komolyzenei repertoárt jelent, melyben egyszerre jelen vannak a barokk kortól egészen a jelenkor művei is. Repertoárunkban megtalálhatóak a 19. század ismert verbunkosai és magyar nótái is, melyek nélkül nem jöhettek volna létre a legismertebb komolyzenei szerzők (Haydn, Brahms, Liszt, stb.) magyaros jellegű művei sem. Céljaink közé tartozik, hogy interpretáljunk olyan műveket melyek ellenpontként és egyszeriben zenei evolúciós folyamatként mutatják meg, hogy a cigány kultúra zenei értékei nélkül nem lehetnének jelen a világ szinte legismertebb és virtuózabb magyaros jellegű művei a koncertzenei életben.

Azt reméljük, hogy a régóta zajló vita a magyar és cigány zene eredetéről, valamint keveredéséről valamilyen szinten elsimítható, ha ugyanazon koncerten szólaltatjuk meg ezeket a zenei stílusokat, és a közönségnek, ezeknek a műveknek a sokszínűségével és megfoghatatlan egymáshoz való kötődésével okozunk örömet, megteremtve a lehetőséget, hogy ellentétek és konfliktusok helyett a műélvezet és a ritkán hallott és hallható művek vegyék át a szót. A magyarországi cigányság történelmi periódusaiból kiragadott zenei motívumok, előadási darabok és zenei instrukciók / előadási stílusok, melyeket a nagy zeneszerzők használtak, illetve kompozícióikban tovább gondolva megvalósítottak.

A fenti céloknak megfelelően egy olyan zenekart alkottunk, amelyre Magyarországon még nem volt példa. Ezt a repertoárválasztás mellett azzal is képviseljük, hogy a zenekarban diplomás roma származású fiatalok dolgoznak. Így megteremtjük az általunk választott zenei művek úgymond cigányos karakterisztikáját, ezzel is prezentálva, hogy a 19. századi európai kultúra által oly nagyra tartott komoly ihlető erővel rendelkező muzsika nem jöhetett volna létre a különböző nációk folyamatos több évszázadra visszanyúló együttélése nélkül.

 

Bemutatkozó videó: