Az önkéntesség világnapján is hála a jezsuitákat segítő önzetlen munkáért!

Az ENSZ közgyűlése 1985-ben indítványozta, hogy a tagállamok helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is fejezzék ki az önkéntesek tevékenységének fontosságát, népszerűsítsék az ellenszolgáltatás nélküli munka kultúráját. Ennek nyomán a 2001. évet az ENSZ az Önkéntesség Évének nyilvánította, majd 2011-től december 5-ét az Önkéntesség Világnapjának nevezte ki. A Jezsuita Önkéntes Központ helyi és országos szinten is hozzájárul az önkéntesség kultúrájának minél szélesebb körben való terjesztéséhez.

A 2023-ban indult Jezsuita Önkéntes Központ lehetőséget kínál barátainknak, társainknak, hogy jól szervezett keretek között végezhessék önkéntes tevékenységüket hármas hívószavunk alapján:

lelkiség – közösség – személyes kapcsolaton alapuló szolgálat.

A 2023. évben végzett önkéntes kutatásunk adatai szerint az alábbiakban számszerűsítve foglaljuk össze önkénteseink hozzájárulását az elmúlt öt évben ahhoz a sokszínű misszióhoz, amelyet a magyar jezsuiták és munkatársaik végeznek hitéleti, szociális, kulturális és oktatási területeken.

  • 25 jezsuita mű/intézmény fogadott önkéntest
  • 41,8 év az önkénteseink átlagéletkora
  • 98% hazai önkéntes, 2 % külföldi önkéntes
  • 16-féle tevékenységet végeztek önkénteseink

A Jézus Társasága 2019 elején négy területet nevezett meg, mint amelyek a következő tíz évben meghatározzák a rend tevékenységét. Az egyetemes apostoli preferenciák a lelkiséget, a peremhelyzetben élőket, a fiatalokat és a teremtett világ védelmét állítják a középpontba:

A) Mutatni az Istenhez vezető utat a lelkigyakorlatok és a megkülönböztetés által.
B) Társául szegődni a szegényeknek, a kitaszítottaknak, a méltóságukban sérülteknek a kiengesztelődés és az igazságosság küldetésének jegyében.
C) Kísérni a fiatalokat egy reményteljes jövő megteremtésének útján.
D) Együttműködni Közös Otthonunk megóvásában.

Az egyetemes apostoli preferenciákhoz igazodva önkénteseink az alábbi arányban segítették a magyar rendtartomány tevékenységeit:

  • Ignáci lelkiség előmozdítása, lelkigyakorlat: 35%
  • Társadalmi igazságosság előmozdítása: 53%
  • Oktatási-nevelési terület: 11%
  • Teremtésvédelem, fenntartható fejlődés előmozdítása: 1%

A számok világán messze túlmutat az a szellemi-lelki gyarapodás, melynek mindannyian részesei lehetünk, legyünk akár önkéntesek vagy épp őket fogadó munkatársak. Hálásan köszönjük önkénteseink nagylelkű és odaadó munkáját, az általuk kapott inspirációkat! Hisszük, hogy együtt, közösségben szolgálva tudjuk támogatni egymást és a rászorulókat Isten nagyobb dicsőségére.

Szeretne az önkéntesünk lenni? Csatlakozzon hozzánk ezen a linken.

Palóczné Kovács Beáta
Jezsuita Önkéntes Központ