Nemcsak papoknak? – Élő cölibátus

Gerdenio Sonny Manuel SJ Élő cölibátus. A papság egészséges útjai című könyve több szempontból különlegesség a mai keresztény könyvkiadás palettáján.

Először is azért, mert a jezsuita Sonny Manuel a San Franciscó-i Egyetem pszichológiaprofesszora, vagyis gyakorolja a cölibátust, miközben pszichológusként tisztában van ennek pszichoszexuális vetületeivel is. A hangneme mindvégig hiteles, hiszen az író tisztában van azzal, hogy a cölibátus megélése nem egyszerű út, de azzal is, hogy mégis járható, amennyiben a cölebsz életmódot vállaló tudatosan tesz is azért, hogy fogadalmát meg tudja tartani, feddhetetlenségét a lehető legnagyobb mértékben fenntartsa.

A hitelességet erősíti az is, hogy a kötetben számos történettel megismerkedhetünk. Papok, szerzetesek vallomásai mellett az író pszichológusként, lelki vezetőként számos esetismertetést is közöl. Utóbbiak rendkívül tanulságosak a nem egyházi emberek számára is, hiszen olyan világba engednek széles körű bepillantást, amelybe más módon nem látunk be – legfeljebb a média sokszor szándékoltan homályos vagy vádaskodó görbe tükrén keresztül. A történetek az „egyszerű” megkísértéstől kezdve a szexuális abúzusig hoznak olyan példákat, amikor a pap életében felborul az az egyensúly, ami a cölibátus egészséges megéléséhez szükséges volna. Feltárul az út, ami idáig vezet, vezethet, és megjelenik az önfeltárás, a gyógyulás útja is. Emiatt nagyobb megértés születik az olvasóban papjai iránt – s érzékeli azt is, hogy valójában nincs nagy különbség a papi elkötelezettség és más életállapotbeli elkötelezettség, pl. a házasság egészséges, hűségben való megélése között. Elkövethetünk, elkövetünk bűnöket, de feltárásuk során önmagunkat és körülményeinket jobban megismerve megbánhatjuk és valamilyen módon jóvá is tehetjük azokat.

Igaz, a könyvet elsősorban papoknak ajánlják, mégis ugyanolyan érdekes és tanulságos olvasmány lehet a házastársi hűség megtartása kapcsán is. A papok ugyanabban a világban élnek, mint a világi emberek, ugyanazok a kísértések veszik őket is körül; férfiak, akiknek a pszichoszexuális kondíciói nem különböznek más férfiakétól; emberek, akik törékenyek, esendők. Amikor az átszexualizált világban egy papnak vagy egy férjnek, feleségnek meg kell tartani a hűségét, ugyanazok, vagy nagyon hasonló szituációk, kérdések merülnek fel. Elkerülni a személyiségről lehasított szexuális fantáziák világát, a cyberszexet, a pornográfiát, ellenállni a függőségektől való kiszolgáltatottságnak, amely annál nagyobb, minél nagyobb a stressz az életünkben, és minél kevésbé vagyunk tudatosak testi-lelki jóllétünkben – mindannyiunk számára feladat.

Különleges ez a könyv abból a szempontból is, hogy nem a bűnre koncentrál, hanem a megbánás, megbocsátás, vagyis a nagyon mély hit távlatát kínálja fel.

Az egészségesen megélt cölibátus öt útját gondolja végig, amelyben első helyen az Istenhez kapcsolódó vágyak állnak – Istenhez tartozunk, tudatosítjuk-e ezt? Majd a kapcsolatok, támogató közősségek fontosságára hívja fel a figyelmet, a szeretet kérésének és felajánlásának fontosságára. Nem tagadja el a pap világba ágyazottságát, így sor kerül a stressz elkerülésnek lehetőségeire és arra is, hogyan kerülheti el a destruktív viselkedési mechanizmusokat. Végül pedig mintegy keretbe foglalja mondanivalóját azzal, hogy számos olyan példát hoz, amelyben a szentségek megünneplése, kiszolgáltatása, a liturgia, annak megélése, hogy Isten benne van mindenben és minden emberből ő néz ránk, mindennél nagyobb erőforrás lehet a papnak és mindannyiunknak – elkötelezettségünk megélésében.

Sonny Manuel valódi Szent Ignác-i utat mutat: a gyakorlat misztikáját, amelyben a világ számára sokszor érthetetlen vállalás, a cölibátus valódi ajándék lehet a pap és a környezete számára. A szeretet egyik – különleges – útja, amelyen a pap Jézus barátságának segítségével, Őt követve tud járni.

Gerdenio Sonny Manuel SJ: Élő cölibátus. A papság egészséges útjai. Jezsuita könyvek, 2016