Megvalósítható a béke? – 5 gondolat A Szív júniusi számából

Milyen békességszerző szertartásai voltak, vannak a természeti népeknek? Miért kötött egyházi házasságot Lovasi András? Milyen tanulságai lehetnek ma a 150 éves kiegyezésnek? Miért „kétértelmű” Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítása? – Néhány kérdés, amelyre választ keres a magazin aktuális száma, amely a béke, békesség, megbékélés, harmónia, egység témáját állítja a középpontba.

„Épp az volt a baj, hogy hívő is inkább az eszemmel voltam, és nem a szívemmel. Arra a következtetésre jutottam, hogy van valamiféle teremtőerő, ami elrendezi a dolgokat. De ezt már gyerekként is sejtettem. Csak nem tudtam szavakat keresni hozzá, mert nem volt meg az a szókészletem, mivel olyan közegben nőttem fel, ami abszolút ateista volt.”

Megragadni a korszellemet – Tábori Kálmán interjúja Lovasi Andrással

Határozottan állíthatjuk, hogy a katolikus egyház egységideálja nem a hideg egyformaság, hanem a harmonikus szimfónia, amely alaphangját Krisztustól veszi, és ezer módon variálja, a korok és népek szükségletei szerint. Éppen azért hívják katolikusnak, mert minden nép és minden ember megtalálhatja benne azt az otthont, ahol megvalósíthatja és élheti Istennel való személyes kapcsolatát.

Nemeshegyi Péter SJ: Egység és sokféleség az egyházban

„A sikerközpontúság a lelki életben veszélyessé válhat. A tökéletlenség spiritualitása azonban arra ösztönzi a perfekcionistákat, hogy fogadják el korlátaikat, határaikat, s arra bátorítja őket, hogy merjék megnyitni belső világukat Isten gyógyítása előtt.”

Tornya Erika RSCJ: Merjünk tökéletlenek lenni!

„Chapmannek három kérdés segített, amikor esküvője után hat hó­ nappal úgy érezte, nem a megfelelő embert vette el, nem fog működni a házassága, s nem tudja szolgálni a feleségét. Így fordult felé: „Mivel tudnék segíteni neked? Hogyan tehetném könnyebbé az életedet? Hogyan lehetnék jobb férjed?” Aztán a felesége nemcsak válaszolt, de három hó­ nappal később ő is elkezdte alkalmazni e kérdéseket.”

Radványi Benedek: Konfliktuskezelési stratégiák

„A korábbi morálteológiai szemlélet – mely nemegyszer merev és ideologikus állásponttá dermedt – olyannyira az „örök igazságok” bűvöletében élt, hogy bizony csekély hajlandóságot mutatott a személyek közötti kapcsolat dinamikájának figyelembevételére. Nagy a veszélye annak, hogy a valóságos személyközi (és lelkipásztori) kapcsolatokról csak sztereotípiák hangozzanak el, és ezek mentén csupán metafizikai-morális elvek szerint értelmezzék a házasságot.”

Patsch Ferenc SJ: Nincsenek egyszerű receptek…– Ferenc pápa hagyományos és új tanítása a családról és a házasságról

A Szív júniusi száma kapható az újságárusoknál, ill. megrendelhető – digitális formában is – a Jezsuita Könyvek oldalán.