Meddig tart majd a jezsuiták 36. rendgyűlése? – 7 kérdés /7 válasz

Az egész jezsuita rend, így a magyar rendtartomány számára is fontos esemény a munkáját október 3-án Rómában megkezdő 36. általános rendgyűlés. De tudjuk-e, hogy mi is az a rendgyűlés, kik a tagjai, mi történik ott, hol lesz?

1. Mi is az általános rendgyűlés?

Ez a Jézus Társasága legfelsőbb kormányzó szerve. A generális halála vagy lemondása esetén hívják össze, hogy megválasszák az utódját, illetve akkor, ha a Jézus Társasága szerkezetében és munkájában változásokat akarnak foganatosítani.

A rend irányítása és ellenőrzése a generális atya feladata – akit élethossziglan választanak –, illetve azé a személyé, akit ő meghatározott időre kijelöl maga helyett. A generális az egyházi törvények és a rendi alkotmány és törvényhozás alapján kormányoz.

2. Mikor tartja a Jézus Társasága a következő rendgyűlését?

Az 1540-es alapítás óta 35 rendgyűlést tartottak. A 36. rendgyűlés plenáris ülése 2016. október 3-án lesz Rómában.

Az általános rendgyűlést a 2008 óta szolgáló 80 éves Adolfo Nicolas hívta össze, aki bejelentette lemondási szándékát.

A generális atya lemondásának elfogadása és az új elöljáró megválasztása után a rendgyűlés megvitatja azokat a fontos kérdéseket, amelyek a Jézus Társasága életéhez és apostoli tevékenységéhez kapcsolódnak a 21. században.

3. Kik volta a rend generálisai Adolfi Nicolas előtt?

1983-ban a megrendült egészségű Pedro Arrupe után Peter-Hans Kovelbachot választották meg, aki 25 évig szolgált, s a 35. rendgyűlés alkalmával mondott le.

4. Kik vesznek részt az általános rendgyűlésen?

A hivatalos résztvevők a generális stábjából és a jezsuita rend tagjai közül kerülnek ki. A rend regionális szervezetei, a provinciák, vagyis rendtartományok vezetői, a provinciálisok is általában tagjai a gyűlésnek, és minden provincia annak arányában delegál küldötteket, hogy milyen létszámú a tartomány. A legtöbb rendtartományból egy küldött érkezik a provinciálison kívül. A mostani, 36. rendgyűlésnek 215 résztvevője lesz.

5. Milyen hosszú lesz a 36. általános rendgyűlés?

Akkor lesz vége, amikor elvégzi a feladatát.  A 35. (2008) rendgyűlés 58 napos, a 34. (1995) 96 napos volt, míg a 34. (1965-66) két ülésszaka összesen 141 napig tartott.

6. Hol fogják tartani az általános rendgyűlést?

A résztvevők a Jezsuita Kúrián gyűlnek össze, amely néhány lépésre van a Vatikántól.

7. Ki képviseli a magyar rendtartományt?

Vízi Elemér SJ, a dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Ház igazgatója, akit 2000-ben szenteltek pappá, és 2003-ban lépett be a rendbe. Örökfogadalmát két éve tette le. A jelenlegi generálist magyar részről Lukács János és Sajgó Szabolcs választotta meg 2008-ban.

Szerkesztő: Kóczián Mária