Jézus Szíve a szeretet székhelye

Jézus Szíve ünnepén, június 3-án, pénteken 18 órakor Erdő Péter bíboros több mint 30 fiatalt bérmál meg a Jézus Szíve Templomban. A szentmisén a Musica Sacra kórus énekel. Az ünnepi misét követően a bíboros atya megáldja a felújított altemplomot, majd a templomkertbe várják a kedves testvéreket agapéra.

A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik nagyon elterjedt és igen kedvelt áhítata, a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és életének részletezéséből fakad, hanem abból a törekvésből, hogy Jézus benső világába, lelkiségébe, szándékainak és érzelmeinek ismeretébe behatoljunk, és Krisztushoz való viszonyunkat ennek megfelelően szeretetteljesen elmélyítsük.

Jézus Szíve azt az emberi ‘szívet’ jelenti, amely az ember testi-lelki mivoltának bensejét mint erkölcsi életének forrását, mint a szeretet székhelyét jelöli. Ilyen értelemben használja a Szentírás is a ‘szív’ szót.

A Jézus Szíve tisztelet évszázadok óta elterjedt áhítat volt, de a jezsuiták különösen támogatták. Magyarországon már 1629-ben P. Hajnal Mátyás SJ (1578-1644) könyvet írt róla, de az általános elterjedése a XIX. század végén kezdődött és szorosan összefüggött az Imaapostolság mozgalommal. Az Imaapostolság kezdeményezője P. Henri Ramiére SJ (1821-1884) a Jézus Szíve tisztelet francia apostola 1866-ban a magyar fővárosba jött, majd a következő években is felkereste magyar híveit. A Jézus Szíve Társulat lapja, a Társulati Értesítő csatlakozott az Imaapostolság nemzetközi szervezetéhez és 1876-tól mint a Jézus Szent Szívének Hírnöke jelent meg. A lap később Kalocsára került és P. Tóth Mike SJ (1838-1932) szerkesztette évtizedeken keresztül (1885-1932) társlapjával, a Szűz Mária Virágoskertjével együtt.

P. Bóta Ernő SJ (1854-1939) a Mária Kongregációk nagy apostola alapította meg a Jézus Szíve Szövetséget, mivel a Jézus Szíve Társulat Budapesten nagyon elterjedt, de a tagok a hívők nagy tömegében szétszórtan és szervezetlenül éltek. A Szövetség programjába vette, hogy közreműködik abban, hogy a legszentebb Szív óhaja teljesüljön és a Jézus Szíve ünnepnapja hivatalosan is nyilvános ünnep legyen. Ezért bevezette a Jézus Szíve körmenet tartását. Először csak a Pesti Jézus Szíve templom előtt volt körmenet, 500 fehér fátyolos nagylány vonult fel, két atya is prédikált, az egyik a templomban, a másik a téren. De aztán évről-évre mindig nagyobb keretek között vonult fel a Jézus Szíve tisztelők serege.

A harmincas években a Jézus Szíve körmenet Budapest legimpozánsabb körmenetei közé tartozott, a második világháború után az utolsó, legnagyobb körmeneten, 1949-ben már 130 ezren vettek részt.

Szerkesztő: Kóczián Mária