Ignác gondolatai csaknem 500 éve szikráznak!

Nem a sok tudás telíti és elégíti ki a lelket, hanem a dolgok benső lelki megérzése és megízlelése.” (9./11.) – Mócsy Imre 1933-ban adta ki Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből című gyűjteményét, amely máig az egyik legnépszerűbb jezsuita kiadvány.

Kevesen tudják azonban, hogy nem ez az első „Szikrák”. Hevenesi Gábor SJ (1656-1715), korának befolyásos tudós szerzetes papja, aki egyházi feladatai mellett gazdag kulturális tevékenységet folytatott, például megalkotta Magyarország első atlaszát (1689), 1705-ben Bécsben megjelentetett egy latin nyelvű gyűjteményt Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola címmel. Innen Mócsy címe is, hiszen a scintialle jelentése: szikrák.

Hevenesi az év minden napjára egy Szent Ignác-i gondolatot közölt, amely a lelki élettel, illetve az apostolkodással foglalkozott. A gondolatokhoz elmélkedést is fűzött. Munkája hallatlanul népszerű volt, latinul több mint harminc alkalommal kiadták Boroszlótól Új Mexikóig., de megjelent többször németül, olaszul, spanyolul, lengyelül is. Elterjedtségére jellemző, hogy napjainkban is kiadják.

Mócsy Imre (1907-1980), akinek hányatott életéről már írtunk (Mócsy Imre – Egy jezsuita arcél a kommunista diktatúrából), Hevenesi munkájára és Jablonkay Gábor Loyolai szt. Ignác, Jézus Társasága alapítójának élete és működése című művére épített.Témák szerint csoportosította Ignác velős mondatait, elmélkedéseket nem írt hozzájuk. A huszonkilenc témában 2-23 pont található – a legkevesebb a Szűz Máriáról szóló (5.), a legtöbb pedig a Helyes cselekedeteink, apostoli vállalataink (22.) részben.

Álljon itt néhány ismert és kevésbé ismert gondolat a Szikrákból:

Mindent Isten nagyobb dicsőségére.
(Isten 1/1)

Minél reménytelenebbnek látszik a helyzet, annál jobban kell bízni Istenben: ahol kifogyott az emberi segítség, ott kezdődik az isteni.
(Bizalom Istenben 3/3)

Istennek és az ő angyalainak az a szokása, hogy sugallataikkal igazi vígságot és lelki örömöt okozzanak.

(Vigasz és vigasztalanság 10/3)

Ami engem illet, őszintén és nyíltan mondhatom, nincs annyi kötelék, lánc vagy kaloda egész Salamancában, hogy még többre ne vágyódnám az én Uram Jézusom szeretetéből.(A Salamancai börtönben Mendoza Ferencnek, a későbbi bíborosnak.)
(A kereszt, szenvedés13./7)

Ó, mennyire csalódnak azok, akik azt hiszik, hogy telítve vannak jó szellemmel és a lelkek vezetésére áhítoznak.
(A mások vezetése 24/1)

Senkivel se vitatkozzunk makacsul, hanem türelemmel tárjuk fel okainkat azzal a szándékkal, hogy az igazságot felderítsük és felebarátunk tévedését eloszlassuk, nem pedig hogy véleményünket juttassuk diadalra.
(Társalgás 27/16)

Minden dolog annyit ér, amennyit Isten előtt ér.
(Mulandó dolgok értékelése 29/1)

A Szikrák, amely elektronikusan is olvasható, gazdag anyaga lehet az elmélkedésnek. Egy-egy jókor megérkező mondata reflexiót indíthat el akár az egyes személy, akár a közösségek életében. Nagyon sokféleképpen felhasználható: a Jezsuiták Barátai Facebook-oldalon rendszeresen közölnek belőle, létezik a gyűjteménynek saját oldala is, ahol naponta új Szikra jelenthet lelki táplálékot.

Mócsy Imre Előszavából:
„Mi is, mint Hevenesi, Szt. Ignác szavaival bocsátjuk útnak ezt a füzetet: Ite, accendite mundum! Menjetek, gyújtsátok fel az egész világot!

Igen, menj te kis füzet! Szálljatok szét belőle kis szikrák! És gyújtsátok fel ezt a hideg világot az isteni és felebaráti szeretet tüzével!”