Ha meghal valaki, ott van egy űr, van egy seb…

Sajgó Szabolcs atya évekig volt a torontói Szent Erzsébet Templom plébánosa. Az alábbi felvételen a mai kanadai temetkezési szokásokról kérdezik. Beszél arról is, miért fontos a temetési kultúra magának a halottnak és a közösségnek, amelyből eltávozott. Néhány gondolat az előadásból:

…Az alapokat az angolszász temetkezési kultúra adja meg a multikulturális közegben, ahol a magyarok is sokfélék, így sokféle Kárpát-medencei szokás megjelenik…

…Régen, ha meghalt valaki, elmentek a házhoz és ott imádkoztak, onnan indult el a halott az útjára, először a ravatalozóba. Ez ma már nagyon ritkán fordul elő. Ritka az is, hogy egyáltalán otthon hal meg valaki. /…/. Nagyon gyakori, hogy koporsóban temetési misére hozzák el az elhunytat a templomba, és onnan indulnak el a temetőbe. Díszes ünnepi menetben érkezik meg a koporsó. A rokonok, hozzátartozók már várják, a kapuban van egy rövid köszöntés és áldás, majd az oltárhoz viszik a halotti takaróval letakart koporsót….

…Szokás, hogy a temetési mise végén a hozzátartozók közül néhányan beszédet tartanak. /…/ Ezekben az emlékezésekben gyakran humoros, vidám dolgok hangzanak el, és zeng a templom. Hálaadás az elhunyt életéért – sok esetben jellemzi ez a temetéseket…

…Gyakran előfordul, hogy profitorientált temetkezési vállalkozások mindenestül a kezükbe akarják venni a temetés megszervezését, abból az egyházakat kihagyni igyekezvén. Így a búcsúztatás puszta szolgáltatássá silányul. Az egyház emiatt is szorgalmazza, hogy a hozzátartozók már a beteghez hívják a papot, amíg él és magánál van. Ha pedig valaki meghal, jelezzék minél előbb a plébánián. Ha az első kontaktus nem a temetkezési vállalkozóval történik, akkor sok minden a hit jegyében tervezhető meg…

… A temetőben az elhantolást sokszor nem várják meg. Az imádság végeztével a temetkezési vállalkozó virágot ad minden jelenlévőnek, amit aztán néma csöndben sorban a koporsóra helyeznek, majd a koporsó leeresztését követően kondoleálnak és elbúcsúznak. A sír körüli szőnyegek eltávolításánál és a hantolásnál már csak a temetői emberek vannak jelen…

… Hatalmas, egyre cifrább kolumbáriumok készülnek. A fülkékben gyakran üvegajtó mögött van az urna. Az urnára és az urna köré különböző személyes tárgyak, fotók kerülnek…

….Az ember távozása a fizikai világból nem olyan zökkenőmentes, nem egyik pillanatról a másikra történik. A testi élet megszűnése, a test halottá válása semmiképpen nem jelenti az ember spirituális valóságának megszűnését, de még csak a lokális tér-idő világból való azonnali eltávolodását sem. /…/ Együtt érző személyes jelenlétünkkel, egyértelmű szavainkkal segíthetünk az elhunytnak helyesen pozícionálnia magát, segíthetünk neki elengedni ezt a világot. Ha vannak rendezetlen dolgaink vele, akkor imádságban, Isten jelenlétében és az emberi közösségben ezeket rendezhetjük, imáinkkal segíthetjük egymást, kísérhetjük távozó szerettünket…

…A halott életében valami új, valami más kezdődik, de azoknak az életében is, akik kapcsolatban voltak vele…

…Az elveszítésnek és elengedésnek egy lassú, nagyon emberséges formája a temetés menete. Az, aki a halált és a gyászt nem veszi komolyan, önmagának ellensége, de ellensége másoknak és az elhunytnak is…

… Valamilyen módon minden ember a testvérünk, mindenkivel összetartozunk. Amikor egy emberi közösségből eltávozik valaki, akkor a helyén egy űr marad, egy seb, amit emberi módon be kell tölteni, megfelelő módon gyógyítani szükséges, nehogy elüszkösödjék, föl kell dolgozni. /…/ Feladat ez valamennyi embernek, aki a halottal kapcsolatban volt, és fontos ez az egész emberi közösség lelki egészsége szempontjából. A temetési kultúra középpontjában a halott van, de az mégis az egész közösség számára gyógyító, megerősítő, megtisztító folyamat. Ha elmarad, az egész közösség megsínyli…

 

Nyitókép