Ferenc pápa a képmutató békéről és az online rabszolgaságról

Nyolcadik nemzetközi apostoli útja befejeztével Ferenc pápa repülőgépe múlt szombaton este kevéssel fél tíz után leszállt Róma Ciampino repülőterén. Hazatérőben a repülőgép fedélzetén ismét rendelkezésére állt az újságíróknak és válaszolt kérdéseikre. A szóvivő ezúttal is P. Federico Lombardi volt a Vatikáni Rádió főigazgatója.

Lombardi atya: Szentatya, köszönjük, hogy itt van közöttünk és hogy köszöntött mindnyájunkat. Arra gondoltunk, hogy így estére kelve Ön már nagyon fáradt és nem akarjuk kihasználni… Aztán láttuk az „elszabadultságát” a fiatalokkal. Tehát rendben van, akkor feltehetünk néhány kérdést mi is (utal a fiatalok kérdéseire az utolsó szarajevói pápai program során).
Ferenc pápa: Mit akar mondani „scatenato”? Magyarázd meg nekem jól… (a pápa pontosan tudja, hogy a „scatenato” jelentése „láncaitól megszabadított”, féktelen).

Magyar felirathoz kattintson a videolejátszó jobb alsó sarkában található Feliratok ikonra, s válassza ki a magyar nyelvet.

Lombardi atya: Azt akarja mondani, hogy erővel teljes, tényleg! A fiatalok nagyon örültek. Mi tehát kisorsoltunk három kérdést, és ha még szeretne újabbakra válaszolni, meglátjuk, egyébként megállunk három kérdésnél. Az első kérdés horvát kollégánké, Silvije Tomašević-é.

Silvije Tomašević [Vecernji List]: Jó estét kívánok, Szentatya! Természetesen sok horvát érkezett a zarándokútra, akik kérdezik, vajon eljön-e Horvátországba. De minthogy most Bosznia-Hercegovinában vagyunk, nagy az érdeklődés a Medjugorje jelenség megítélése iránt…

Ferenc pápa: Medjugorje problémájáról XVI. Benedek pápa annak idején felállított egy bizottságot, Camillo Ruini bíboros irányításával. Tagjai voltak bíborosok, teológusok és szakértők. Tanulmányozták az ügyet és Ruini bíboros eljött hozzám és átadta nekem a tanulmányt, többé-kevésbé három-négy év után. Szép munkát végeztek. Müller bíboros (a Hittani Kongregáció prefektusa) azt mondta, hogy lesz egy „feria quarta” [dikasztériumi gyűlés, melyet általában szerdán tartanak, nevét a szerda latin nevéről kapta– szerk. megjegyzése] mostanában. Azt hiszem, hogy a hónap utolsó szerdáján megvolt, de nem vagyok benne biztos [P. Lombardi szerint nem került sor erre a feria quartara ebben a témában]. Éppen azon vagyunk, hogy döntést hozzunk, melyet később elmondanak. Egyelőre csak néhány irányvonalat adnak a püspököknek, a döntésekkel megegyezően. Köszönöm.

Silvije Tomašević: És a látogatás Horvátországba?

Ferenc pápa: A látogatás Horvátországba? Nem tudom mikor lesz. Most eszembe jut az a kérdés, amit akkor tettek fel nekem, amikor Albániába mentem. „Ön a látogatást Európában egy olyan országgal kezdi, mely nem tartozik az Európai Unióhoz?” Azt válaszoltam: „Ez egy jel.” A látogatást Európában úgy szeretném elkezdeni, hogy a legkisebb országokba indulok, és a vértanúvá lett balkáni országok annyit szenvedtek! Sokat szenvedtek! Innen ered a választásom. Köszönöm.

Lombardi atya: Annachiara Valle a „Famiglia Cristiana” újságtól, övé a második kérdés.

Annachiara Valle: Ön beszélt azokról, akik szándékosan gerjesztik a háborús légkört és aztán azt mondtaa fiataloknak, hogy vannak a hatalmaskodók, akik miközben a békét hirdetik nyilvánosan, a pad alatt fegyverrel kereskednek. Ki tudná egy kicsit jobban fejteni ezt a gondolatot…

Ferenc pápa: Igen, van képmutatás! Mindig! Ezért mondtam, hogy nem elég csak beszélni a békéről. A békét csinálni kell! Aki csak beszél róla, de nem teszi, az ellentmondásban van. Aki békéről beszél és közben elősegíti a háborút, például fegyverek eladásával, az képmutató. Ilyen egyszerű…

Lombardi atya: Akkor a harmadik kérdés. Katia Lopez a spanyol nyelvű csoportból.

Katia Lopez [Rome Reports]: (spanyolul kérdez) Szentatya, a fiatalokkal való utolsó találkozósorán Ön részletesen beszélt arról, hogy nagy figyelmet kell fordítani arra, amit olvasnak és arra, amit néznek. Nem használta a pornográfia szót, hanem azt mondta „szennyes fantázia”. El tudná mélyíteni egy kicsit ennek az időtöltésnek a fogalmát…

Ferenc pápa: Két különböző dologról van szó. Az egyik a körülmény, a másik a tartalom. A körülményekről szólva, ezek egyike káros a léleknek, van aki túlságosan is hozzátapad a számítógéphez. Túlságosan hozzáragad! Ez rossz a léleknek és elveszi a szabadságot. A számítógép rabszolgájává tesz téged. Érdekes, sok családban az apák és az anyák ezt mondják nekem: az asztalnál együtt ülünk a gyerekekkel és ők, kezükben a mobiltelefonnal, egy másik világban vannak. Igaz, hogy a virtuális nyelvezet egy olyan valóság, amit nem tagadhatunk. A jó útra kell téríteni, hiszen az emberiség egy vívmánya. De amikor ez elvon a közösségi élettől, a családi élettől, a sporttól és a művészettől, és a komputerhez tapadunk, akkor ez egy pszichológiai betegség. Biztos! A második szempont: a tartalom. Igen, vannak piszkos dolgok, melyek a pornográfiától a félpornográfiáig, üres, értéktelen programokig terjednek. Például a relativista, élvhajhász, fogyasztói programok, melyek mindezt szítják. Tudjuk, hogy a fogyasztói szemlélet a társadalom rákos betegsége, a relativizmus a társadalom rákos betegsége. Erről beszélek majd a következő enciklikámban, ami még ebben a hónapban kijön. Nem tudom, válaszoltam-e? Használtam a „szennyes dolog” kifejezést, hogy általánosságban szóljak, de mind ismerjük ezt. Sok aggódó szülő van, akik nem engedik meg, hogy számítógép legyen a gyerekek szobájában. A számítógépnek a lakás egy közös helyiségében kell lennie. Ez egy kis segítség, amit a szülők azért találnak ki, hogy elkerüljék a veszélyt.

Lombardi atya: Szentatya, köszönöm! A szervező azt mondja, hogy szét kell osztani a vacsorát, és vannak egyéb dolgok…

Alberto Gasbarri: Fél óra múlva földet érünk.

Ferenc pápa: Azt mondják fél óra múlva földet érünk.

Caroline Pigozzi [Paris Match]: Mikor jön Franciaországba? [a kérdés nem hallható elég tisztán a felvételen]

Ferenc pápa: Be van tervezve a programba a franciaországi látogatás, megígértem a püspököknek.

Caroline Pigozzi: Fölmerültek-e kisebb problémák ezzel kapcsolatban?

Ferenc pápa: Nincs probléma. A kis problémák nem is problémák.

Köszönet a munkájukért, a fáradozásukért az út során. Nagyon köszönöm a munkátokat, nagyon köszönöm. És imádkozzatok értem, köszönöm!

Forrás: L’Osservatore Romano, n. 46966, 2015. június 8-9., 8.
Fordította: Vértesaljai László SJ/ Vatikáni Rádió
Szerkesztő: Korponai Gábor