Embertárs – a spirituális tudatosság korában

Az Embertárs című 2003-től negyedévenként megjelenő folyóirat ettől az évtől kezdve a Jezsuita Kiadó gondozásában jelenik meg. A mentálhigiénéről, lelkigondozásról, (pasztorál)pszichológiáról közreadott írások a szakemberektől a lelkipásztorokon át mindazokat megszólítják, akik már ráébredtek: spirituális tudatosság nélkül manapság nehéz boldogulni!

A folyóirat Facebook-oldalán olvasható rövid ismertető:

„Az Embertárs hivatása az úgynevezett segítőszakmák különféle területein dolgozók elméleti és gyakorlati tudásának megosztása, nyilvános fórum biztosítása a különböző lelkigondozói, illetve mentálhigiénés műhelyek párbeszéde számára, valamint emberek, ügyek, ötletek, cselekvési modellek egymáshoz közelítése, ismertebbé tétele.

Hazánkban a rendszerváltás óta gyakran felmerül az egyházak társadalmi feladatainak kérdése, ami a keresztények számára egyben arra is lehetőséget nyújt, hogy a folytonosan változó világban – új felvetésekre új válaszokat keresve – igyekezzenek életre váltani Krisztus örömhírét. Például a régi-új karitatív feladatok mellett a modern világ korábban ismeretlen helyzetek elé állítja a szeretetszolgálattal, lelkigondozással foglalkozó embereket is. E kérdésekre természetesen az egyházak sem rendelkeznek kész válaszokkal: ezek megkeresése különös körültekintést igényel, folyamatos párbeszédet különböző szakemberekkel. Hívők és nem hívők számára nagy kincs annak felismerése, hogy közös ügyükben egymás tudását gazdagíthatják. Ehhez kíván segítséget nyújtani az Embertárs.”

Az Embertárs 2015/1. száma Közelítések címmel jelent meg, mely többek között az igehirdetés és lelkiség; a férfi és női nemi szerepek, párkapcsolati konfliktusok; a szerhasználat és spiritualitás témában. De Henri Boulad isten- és emberképéről, valamint az önsegítő körök gyülekezeteken belüli létrejöttének lehetőségeiről is olvashatunk.

A folyóirat megrendelhető/megvásárolható:

Jezsuita Kiadó
E-mail: embertars@jezsuita.hu
Telefonszám: 06-30/486-6531