Egy fiatal? Templomba?

Vasárnap esténként a jezsuita 8-as misén tömve a Jézus Szíve Templom, kb. négyszázan jönnek el. – Kik ők, mi hozta ide őket, milyen a hitük?

Fontos kérdések ezek, annál is inkább, mert a történelmi egyházak templomaiban feltűnő a fiatalok, a férfiak hiánya, és sok pap, plébános teszi fel magának a kérést, miért van ez így, mit lehetne tenni?

Fiatalok, férfiak, újak
Tavaly novemberben végeztek egy felmérést. A 235 kitöltött kérdőív alapján a misén részt vevők döntő többsége 30 évesnél fiatalabb egyedülálló, az átlagéletkor 28 év és az egynegyedük jön nagycsaládból. A más miséken tapasztaltaknál nagyobb a férfiak aránya (40%). Több, mint a felüknek van már egyetemi vagy főiskolai végzettsége, ill. több mint az 50% még diák. Mindez azt jelenti, hogy a jezsuita 8-as eleget tesz annak az eredeti céljának, hogy elsősorban a felsőoktatásban tanulókat, ill. a frissen diplomázott fiatalokat kívánja megszólítani.

A zsúfolt templom titkai
A válaszolók fele egy-két éve jár templomba, mindössze egynegyede régebben, s a negyede csak a legutóbbi időben vesz részt ezen a szentmisén. Vagyis az egyetemista misével sikerült nagyszámú fiatalt megszólítani. Úgy tűnik, a sok szempontból homogén társaság jó vonzerő: 82% jelölte meg a jezsuita 8-ashoz való vonzódásának okát abban, hogy itt sok a fiatal, ill. 47% válaszolta azt, hogy a közösség hozza ide, sokan szívesen maradnak a mise utáni teán is a Loyola Caféban.

63% szerint érdemes ide jönni a jó papok, és 60 % szerint a jezsuita szellemiség miatt. De számít az is, hogy ide járnak a barátok. A templom közelsége viszont nem annyira fontos, sok helyről érkeznek, sőt vidékről (14%) is jönnek ide.

Hogy a valóságos emberi kapcsolatoknak milyen nagy ereje van, jelzi az is, hogy a válaszadók 43%-a személyesen is ismeri az itt miséző jezsuitákat. Viszonylag kis részük (14%) tartozik már valamilyen jezsuita közösséghez, de több mint háromnegyedük részt vett már valamilyen programon (Párbeszéd Háza, Jézus Szíve Templom, Loyola Café, lelkigyakorlatok).

Elkötelezettek – spirituális vágyakkal
A válaszadók csaknem száz százalékban megkereszteltek, 95%-uk volt elsőáldozó, 88%-uk bérmálkozott. Az életkorukból adódóan viszonylag kicsi a házasok aránya (14%), vagyis elkötelezett katolikus csoportról van szó. Úgy tűnik, kereső fiatalok elenyésző számban vannak.

Az elkötelezettséget húzza alá az a tény is, hogy bár csak 22%-uknak van lelki vezetője, akiknek nincs, azoknak nagy többsége vágyna erre (80%). Ez természetesen feladja a leckét a jezsuita 8-as papjainak is: hogyan lenne megoldható ilyen nagy tömegű fiatal spirituális pásztorolása? Megoldást jelenthet a lelkigyakorlat is, ugyanis a válaszadók 83 %-a már vett részt valamilyen lelkigyakorlaton, és 85%-uk szívesen venne részt ilyen eseményen.

A kitöltött kérdőívekből kiderül az is, hogy a fiatalok vágynának egyéb közös programokra (filmklub, buli, lelki programok, kirándulás, társasjáték, kerekasztal-beszélgetések).

Lehet, hogy nem is olyan bonyolult a zsúfolt templom receptje?
Végy egy templomot, amely a város központi, jól megközelíthető részén helyezkedik el! Határozz meg egy célcsoportot, amelynek a misét tartod! Találj egy időpontot, amely a fiatalabb generációnak komfortos – nem kelljen vasárnap kiugrani az ágyból! Végy (egy-) nyolc olyan papot, akik képesek a fiatalokat megszólítani, Istenhez vezetni! Teremts alkalmat, hogy a mise után a hívek együtt maradhassanak! Szervezz programokat, amelyek érdekesek lehetnek számukra, elindítják őket a közösséggé válás útján!

Persze, nincs az a recept, amit ne lehetne még gazdagítani! A jezsuiták előtt is ott a feladat: hogyan lehet a közösséget megtartani, erősíteni, tovább bővíteni, az egyéni és közösségi spirituális növekedést segíteni?

Ha kihívásokkal teli feladatról is van szó, a legfontosabb cél már megvalósult: a templom hétről hétre megtelik Istenhez kívánkozó fiatalokkal.

Szerkesztő: Kóczián Mária

Fotó: Czope Anna

Forrás:Dávid Beáta-Pethes Laura- Szalma Balázs–Szemes Zsófia: A Pesti Jézus Szíve templom miséire járók longitudinális elemzése (2007, 2009 és 2013)