A szent három nap az evangéliumban és a liturgiában

A liturgia ezekben a napokban is az evangéliumot követi. A szertartások a passióhoz és a feltámadás csodálatos öröméhez kapcsolódnak. Jó ilyenkor ránézni az ünnepi liturgia egyes elemeire: melyikben mi mutatkozik meg számunkra, mi az, amit megélhetünk benne.

Nagycsütörtök

Jézus elfogyasztja tanítványaival a húsvéti vacsorát. Júdás a vacsora alatt elmegy, hogy Jézust ellenségei kezére adja. János evangéliuma beszámol arról, hogy Jézus megmossa tanítványai lábát. A vacsora után a Gecsemáné kertbe megy, ahol – vért verejtékezve – hosszasan imádkozik. Ide csak három legbensőbb tanítványa, Péter, Jakab és János kíséri el, akiket kér, hogy virrasszanak vele, de azok elalszanak.

Az éjszaka folyamán Júdás vezetésével a főpapok emberei megérkeznek és elfogják Jézust. A tanítványok szétszélednek. Éjszaka megkezdődik Jézus kihallgatása.

Az utolsó vacsora ünnepe, az Oltáriszentség alapításáé. A szentmise felidézi a lábmosást. Az áldozás két szín alatti. A Glória alatt egyszerre szólalnak meg a csengők, a harangok és az orgona, majd elnémulnak nagyszombat estig. (A harangok „Rómába mennek”) A mély gyász jeléül csak a kereplők szólnak.

A szentmise után eltávolítanak az oltárról minden díszt, ez az oltárfosztás, ami Jézus elfogatására és nagycsütörtökön kiállt szenvedéseire emlékeztet. A misét szentségimádás követi.

Nagycsütörtök a papság alapításának az ünnepe is. A püspökök, még délelőtt, minden egyházmegyében együtt miséznek a papsággal, s megáldják a szent olajokat, amelyeket a plébániákon a keresztségben, betegek keneténél vagy bérmáláskor használnak. Ez a krizmaszentelési mise.

 

Nagypéntek

Ezen a napon folyik Jézus pere, amely alatt folyamatosan brutálisan bántalmazzák, szidalmazzák és megszégyenítik. A római helytartó, Poncius Pilátus átveszi őt a zsidóktól, s bár ő maga nem találja bűnösnek, attól tartva, hogy a zsidók fellázadnak, ha szabadon engedi, kereszthalálra ítéli Jézust.

Jézus maga viszi keresztjét a vesztőhelyre, a Golgotára, ahol néhány órai rettenetes szenvedés után meghal. Sebtében egy közelben lévő új sírboltba temetik.

Ezen a napon szigorú böjt van. Az egyház előírása szerint a 14 éven felüliek csak háromszor étkezzenek, ne fogyasszanak húst, s csak egyszer lakjanak jól.

Jézus szenvedésének emlékére nagypénteken keresztutat járnak.

Az egyház a passió felidézésével ünnepel. Ez a kereszthódolat napja is, amikor a hívek leborulnak a kereszt előtt, megcsókolják vagy megérintik azt. A szertartás után a szent sírnál imádkoznak.

 

Nagyszombat

Ez a csend napja, Jézus a sírban fekszik, tanítványai ekkor szembesülnek halálával.

A hívek felkereseik a templomban a szent sírt.

Nagyszombat éjszaka – Húsvét vigíliája

Krisztus feltámad a halálból.

A szertartás a tűzszenteléssel és a húsvéti gyertya megszentelésével kezdődik. A Glória ünnepélyes éneklése során megszólalnak a csengők, a harangok és az orgona. A prédikáció után a keresztelés következik. A pap a keresztelés előtt megszenteli a keresztvizet. A keresztelő után az összes hívő megújítja keresztségi fogadalmát. A mise után kezdődik a feltámadási körmenet, amelyben a hívek a világnak is hirdetik a feltámadás örömét.