A Faludi Ferenc Alkotói Díj és a Tarnai Andor-díj átadása

 

Vogel Zsuzsa 2021. évi Faludi Ferenc Alkotói Díja
A kuratórium indoklása

Az olvasás útjain, a biográfiától a közköltészetig. Faludi Ferenc műveinek fogadtatása (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020) című, közel háromszáz lapos monográfiájában és az ezt előkészítő műhelytanulmányokban Vogel Zsuzsa módszeresen számba vette az 1748 és 1854 között megjelent Faludi-kiadásokat, értékelte a Faludi-nyomokat tartalmazó közel száz kéziratos énekeskönyv és verses kézirat vonatkozó anyagát. Feltárta Faludi Ferenc munkásságának fogadtatástörténetét; nyelvi, irodalmi, kiadói és kulturális programok keretében értelmezte a Faludi kép változásait; azonosított ismeretlen olvasási folyamatokat és szöveghasználati módokat. A munkajelentős eredménye a szerző-fogalom konstrukciós folyamatának nyomon követése, a paratextusok komplex elemzése és az életrajzi adatok kritikai felülvizsgálata. A monográfia következetesen összekapcsolja a biográfiai, filológiai, poétikai, kultusztörténeti és befogadás történeti módszereket az irodalmi medialitás és a közköltészet-kutatás szempontjaival.

A díjakat átadja: 
Sajgó Szabolcs SJ, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia tanácsadója és 
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója. 

A díjazottak munkásságát méltatja: 
Csörsz Rumen István, tudományos főmunkatárs és
Balogh F. András, habilitált egyetemi docens, intézetigazgató. 

Helyszín:az Eötvös Collegium klubterme (1118 Bp., Ménesi út 11–13., földszint)