5 gondolat Ferenc pápától a családokról és a házasságról

Október 4-én nyitják meg a XIV. rendes szinódust, amely a család témájával foglalkozik. A tavalyi rendkívüli szinódus viharos fogadtatása előre jelzi, hogy ez az esemény is számíthat a világ élénk érdeklődésére. Idézzük fel Ferenc pápa néhány gondolatát az elmúlt évből, amelyek bizonyára a tanácskozások sarokpontjai lesznek!

„Azt gondolom, hogy a keresztény család, a házasság soha nem volt úgy támadva, mint manapság. Közvetlenül és valóságosan támadva. Lehetséges, hogy tévedek. Egyháztörténészeink meg tudnák mondani. A családot, mint olyat, manapság ütik, verik. A családot verik, és a családot elkorcsosítják – jó ez csak egy asszociáció, de manapság akármit „családnak” lehet nevezni.

És hány sérült család, hány tönkrement házasság, mennyi relativizmus a házasság szentségével kapcsolatban! Akár szociológiai szempontból nézzük, akár az emberi értékek szemszögéből, vagy a katolikus szentség oldaláról, ez a család krízise.”

Magyar Schönstatt Család 2014. október 25.

„A férfi és nő közötti szeretetszövetség, mely egész életre szól, nem rögtönözhető, nem lehet egyik napról a másikra megkötni. Nincs expresszházasság: muszáj dolgozni a szereteten, muszáj fejlődni. A férfi és nő közötti szeretetszövetséget tanulni és csiszolni kell. Hadd mondjam azt, hogy ez kézművesszövetség. A két életet eggyé kell gyúrni, ez egyfajta csoda is, a szabadság és a szív csodája, mely a hitre bízza magát.”

Magyar Kurír 2015. május 27.

„Amikor a férfi és a nő egy testté válnak, apa és anya minden sebe és elhagyása húsbavágóan kihat gyermekeik életére. /…/

Az is igaz, hogy néha a szakadás elkerülhetetlen. Vannak esetek, amikor ez erkölcsileg szükségessé válik, például, ha ki kell vonni a gyengébb házasfelet, vagy a kisgyermekeket az erőszak, a kizsákmányolás, a közöny súlyos sebei alól.”

Vatikáni Rádió 2015. június 24.

„Hála a lelkipásztorok által végzett továbbképzésnek, melyet az elődeim vezettek és erősítettek meg, nagyon megerősödött annak a tudata, hogy szükség van egy szerető és figyelmes befogadásra, szeretetben és igazságban, azon megkereszteltek felé, akik a szentségi házasságuk kudarca után új együttélést alapítottak; valójában ezek a személyek nincsenek egyáltalán kiközösítve, tehát nincsenek kiközösítve, és nem szabad őket így kezelni: ők az egyház részét alkotják.”

Vatikáni Rádió 2015. augusztus 5.

„Isten álma visszavonhatatlanul folytatódik és nekünk továbbra is dolgoznunk kell, elkötelezve magunkat egy család-párti társadalom építésén. Segítsük egymást, hogy ez a szeretetből fakadó önfeláldozás továbbra is lehetséges maradjon. Segítsük egymást a nehéz pillanatokban, könnyítsük meg egymás terhét. Nincsenek tökéletes családok, a szeretet örökké tanul, és munka közben gyarapodik. Tudjuk, hogy a problémák és a nehézségek alkalmat kínálnak arra, hogy egymáshoz és Istenhez közeledjünk.”

Vatikáni Rádió 2015. 09. 27.

Szerkesztő: Kóczián Mária
Fotó forrása.