Közös imára hívunk

a Kárpát-medencén belül és kívül!

A böjtben csütörtök esténként töltsünk legalább egy teljes órát imaszolgálattal. Vagyis ne csak a magunk megszentülésére imádkozzunk, hanem valódi jézusi szolgálatot végezzünk. Imaszolgálatot. Könyörgést egész lényünkkel népünkért, lelki megerősödésünkért, meghatározott értékekben gyarapodásunkért. A heti témák rövid gondolatébresztőit itt olvashatja.

 

„Kérjetek és kaptok. Kitartóan kérjetek, ne össze-vissza. Kérjetek bármit. Aki kér, kap…

Sírtok valami miatt, de nem kértek. Vagy kértek, de nem vagytok kitartóak a kérésben. Vagy nem helyesen kértek. Kértek, de magatok nem akartok tenni érte semmit, nem akartok változni, változtatni, nem teszitek meg, amit megtehetnétek, amit nektek kellene megtenni. Kértek, de olyan lélekkel, aminek nincs köze hozzám…

Már tíz igaz sem kell a „hivatalos” imátokhoz, ami tartja a népet. Mondtam: ahol ketten-hárman összejöttök a nevemben, már ott vagyok köztetek és kérem veletek az Atyát, az Atya jobbján járok közben értetek…

Ne ámítsátok magatokat, az igazság tesz szabaddá titeket. Nem az ámítás, hanem az igazság vezet be benneteket Isten országába. Az igazság nyitja meg az Éden kapuit már most a szívetekben. A Teremtő túlcsorduló tárházai itt vannak körülöttünk, bennünk, várva, hogy lássuk és megnyissuk őket. A kapuk az igazaknak megnyílnak. A sosem alvó teremtő erők rátok várnak, a megtisztultakra, a megvilágosodottakra, a velem eggyé lettekre…

Nem kellene nyomorognotok, éheznetek és szomjaznotok, mindenféle nyavalyában szenvednetek, nem kellene senyvednetek képzeletetek elszámlálhatatlan börtönében, fáznotok és hajléktalankodnotok…

Mosakodjatok hát ki végre mindenből, ami vakká, bénává, sántává, leprássá tesz benneteket, és akkor szívetekből az élet vize felfakad. Hagyjátok, hogy megmossalak benneteket és akkor megtisztultok…

Kérjetek és kaptok. Kérjetek bármit…”

Ismerősek ezek a bibliai biztatások, aggódások, kritikák ilyen hígabb, újramondott formában is. Ismerősek, de gyakran terméketlenek. Jó lenne termőbbre fordítani Isten elevenítő szavát, örvendezni átalakító erején, együttműködni vele országunk, népünk igazi boldogulására! Hogy a mostani felelősségteljes időben, a választásokra készülve és azt követően se feledkezzünk meg az alapvető emberi, egyéni és közösségi értékekről. Hiszen nélkülük teher az élet. Bármit is alkotunk, nem lesz igazi boldogságunkra. Alapvető értékeink nélkül nem maradhat fenn sem kis, sem nagyobb közösség, szétesnek a családok és a társadalmak. Mit ér egyesek és csoportok bezárkózó boldogságillúziója, ha a falakon túl ott kiált az elhanyagolt testvérek nyomora? A nagyböjt a szolidaritásunkat jeleníti meg a falakon kívül megfeszített Istenfiával – vagy nem ér sokat.

Az alapvető társadalmi értékek hiányában ízetlen legjobb vendéglőinkben is a falat. Mik a fontos, összetartó értékek? Van belőlük néhány, érdemes meggondolnia kinek-kinek, hogy számára melyek a fontosak. Összejöttünk páran, jezsuita papok és kiválasztottunk hatot, hogy a következő hetekben, húsvétig ezekért imádkozzunk templomainkban. És tegyünk is értük, tegyük, amit tudunk.

A másokkal közösen végzett ima sokaknak segítség, és a közös imádságnak nagyobb az ereje a tapasztalatunk szerint. Ezért azt gondoltuk, hogy közösségben végezzük majd ezeket az imákat. A templomok a közös könyörgések megszentelt helyei, Mesterünk titokzatos kenyerének közelsége segíti a szívből jövő imát, a Vele való nagyobb lelki egységet. Ezért templomokban és szentségimádási formában végezzük majd az imákat. A kitartó ima jeleként legalább egy órát igyekszünk majd rászánni. A különféle helyeken, azonos időben végzett imádság tudata mélyíti, erősíti a Jézust követők egységét és tapasztalatunk szerint  imádságát is. Ezért kiválasztottunk egy napot, a csütörtököt, annak is a délutáni, esti óráit. Csütörtököt mondunk, de nem fogunk csütörtököt mondani, ha komolyan vesszük. A megnevezett értékek rövid kibontása, értelmezése távlatot ad a közös imádságnak, segíti a résztvevőket, ezért javasoljuk az értékek rövid bemutatását a közös ima kezdetén.

Konkrét a javaslat, a meghívás: csütörtök esténként – ha ez a nap alkalmas – töltsünk legalább egy teljes órát imaszolgálattal. Vagyis ne csak a magunk megszentülésére imádkozzunk, hanem ezen írás bevezető bekezdéseinek szellemében valódi jézusi szolgálatot végezzünk. Imaszolgálatot. Könyörgést egész lényünkkel népünkért, lelki megerősödésünkért, meghatározott értékekben gyarapodásunkért. Aki katolikus, lehetőleg közös szentségimádással, szentmisével, aki nem, a neki kedvelt formával, aki más vallású, a neki bevett módon, aki pedig nem vallásosan hívő, de a jó szándéka és szíve ráveszi, valamilyen meditációval, szolgáló spirituális elmélyedéssel. Igen rászorulunk mindannyian a közös lélekre, erre a közös könyörgő lélekre is…

Lehet, hogy valahol, valakiknek másik napszak vagy egy másik nap alkalmas csak a heti közös imádságra a Krisztuskenyér titka előtt. Az is lehet, hogy egy család, egy közösség vagy valaki egyedül végzi imádságát, nem a közös templomi imaalkalmon. A fontos, hogy ki-ki rendszeresen, legalább hetente egyszer szánjon rá életéből egy órát ebben a nagyböjtben, hogy a jelzett szándékra kérje a Magasságbeli, az Emberszerető ajándékait. És mindezt úgy, hogy erősen tudatosítja a Megtestesültnek személyes jelenlétét világunkban.

Kérjetek és kaptok, sürget a Mester. Kérjünk nagy bizalommal és állhatatosan, hogy népünk belső gyógyulása és növekedése emberségben, istenemberségben még élhetőbb és szívet gyönyörködtetőbb otthonmeleg közösségeket virágozzék mindenki számára, bárhol élünk.

A dátumokra és az értékekre javaslatunka következő:március 6-án a kiengesztelődés, március 13-án a türelem, március 20-án a bizalom, március 27-én az igazságosság, április 3-án a felelősség, április 10-én az elköteleződés.

 

Nyitókép

Szerkesztő: Kóczián Mária