Keresztény Mentor Műhely I.

A másik emberre és az Istenre figyelés készségének fejlesztése.

Kiknek szól a képzés?

Olyan felnőttek számára javasolt, akik munkakörükből, illetve mindennapos élethelyzetükből fakadóan másokat segítenek az emberi és a hitbeli fejlődés útján, és ebben szeretnének elmélyülni és továbbfejlődni. Bárki jelentkezhet, aki napi tevékenysége, munkája során emberekkel foglalkozik, és szívesen segíti őket a hiteles keresztény életben (lehet segítő foglalkozású: tanár, pap, lelkész, hitoktató, orvos, ápoló, szociális munkás csakúgy, mint a lelki élet integritását átadni vágyó szülő, fodrász, mérnök, ügyvéd stb.).

Mit nyújt?

A műhelysorozat elméleti képzés (előadások) és gyakorlatok (kiscsoportos munka, egyéni reflexiós feladatok) formájában kínál saját élményt, iránymutatást és eszközrendszert. Az I. műhelyen a résztvevők elsajátíthatják az odafordulás és az értő figyelem képességét, hogy meghallják, amit a másik ember mond, vagy éppen nem mond, és építő módon szembesítsék a hallottakkal. Képessé válhatnak arra, hogy felismerjék, hol tart a másik ember a lelki fejlődésben, és mi segítené tovább ezen az úton. Az I. műhely önmagában is sok tudást és tapasztalatot nyújt, azonban a ráépülő II. résszel válik kerek egésszé.

Hol szervezzük?

Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia, Párbeszéd Háza (Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.)

Mennyi időben?

2021. szeptember 18., 25., október 2., 16. (szombati napokon) 9.00–17.00 óráig.

1. szombat
A keresztény mentori kapcsolat jellemzői
A spiritualitás mozzanatai I. – Kiválasztottság

2. szombat
Az értő figyelem
A spiritualitás mozzanatai II. – Áldás

3. szombat
Meghallani a kimondatlant is
A spiritualitás mozzanatai III. – Megtöretés

4. szombat
Az igazság további részét is feltárni
A spiritualitás mozzanatai IV. – Odaadottság

Hány főnek?

Min. 20, max. 25 fő

Mikor indul?

2021. szeptember 18.

Részvételi díj - / fő vagy Csoport

50 000 Ft/fő (diákoknak és nyugdíjasoknak 35 000 Ft/fő), amelyet az online jelentkezést követően átutalással szükséges befizetni ahhoz, hogy a jelentkezés érvényessé váljon. A díjról kiállított számlát az első alkalommal adjuk át. Kérjük, hogy céges befizetés esetén az online jelentkezést követően az ffja@jezsuita. hu e-mail címen jelezze, ha a számlára az utaláshoz előzetesen szüksége van.

Jelentkezési határidő:

2021. szeptember 15. (szerda) 12.00

Műhelyvezető

Dr. Hélisz Katalin, Lelkigondozó és metálhigiénés szakember, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Pszichológia Tanszékének mesteroktatója, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia és az Ignáci és Lelkiségi Központ Lelkivezető és lelkigyakorlat-kísérő képzésének munkatársa.

A korábbi Keresztény Mentor Műhelyek résztvevőinek visszajelzései:

  • “Azt vártam ettől a műhelytől, hogy ismereteket ad át, de ennél sokkal összetettebb volt. Lehetőséget adott a mélyülésre, a kapcsolatok, leginkább az Istenkapcsolat szorosabbá tételére. Tetszett, hogy lendületes, erőteljes, ugyanakkor “csendes” volt.”
  • “Sokat jelentett, hogy a gyakorlatias elemek együtt voltak a mély spirituális tartalommal.”
  • “Azért jöttem, hogy gyakorlati segítséget kapjak, amivel biztosabban tudok haladni a mentorálásban. Ezen felül olyan spirituális részek is voltak benne, amik belülről formáltak át, a szívemet, nemcsak az agyamat!”
  • “Kati nagyon nagy figyelemmel, gyöngéd vezetéssel, sok személyes példával, gyakorlattal tanított. Szembesültem a saját törékenységemmel, de rájöttem, hogy épp ez az út, ha mások mellé szeretnék állni a hitben. Hála, köszönet érte!”
  • “Hálás vagyok mindenért, amit ezen a műhelyen keresztül kaphattam. Túlhaladta minden elvárásom és álmom. Annyira mély és mégis fogható és gyakorlatias volt. Az információ a szívemig hatolt.”
  • “Az előadó hiteles, teljes odaadott, részünkre átadott szívvel volt jelen. Amit mond, azt teszi. Hálás vagyok a műhely lehetőségéért!”
  •  “Az elmélet és gyakorlatok mellett számomra egy lelkigyakorlat is volt ez a műhely. Sokat jelentett az is, hogy a kiscsoportokban nagyon őszintén tudtunk egymás felé megnyílni, miközben az empátiát gyakoroltam.”
  • “Tartalmában és személyes hitelességében is professzionális képzésben vettem részt.”

Kapcsolódó képzések

Magán: Keresztény Mentor Műhely II.

A kétrészes Keresztény Mentor Műhely műhely során a résztvevők megtanulják saját hitük életre váltásának fontosságát, és olyan készségeket és hozzáállást sajátítanak el, amelyek által másokat támogathatnak az önismeret és Isten mélyebb megismerésének útján. A Keresztény Mentor Műhely II. a sorozat második képzése.