Képzés

Széleskörű kompetenciafejlesztés egy megváltozott világban

Kreatív írás képzés 2023/24

Mindazoknak, akik szeretnének megismerkedni az irodalmi írás elméletével és gyakorlatával, szeretnének új perspektívát nyitó, pontos, önazonos, szépirodalmi, tudományos illetve személyes szövegeket írni, és elkészíteni a portfóliójukat.

„Gyermekvédelem az iskolában” az IPM akkreditált pedagógusképzése

A gyermekvédelem iránt elhivatott szereplőket – akik motiváltak olyan stratégiák kidolgozásában és megvalósításában, melynek célja a gyerekek fizikai, érzelmi és társas biztonságának megerősítése – teszi képessé arra, hogy stratégia szemlélettel közelítsenek egy-egy kihívás megoldására, melynek fókusza ezúttal a biztonságos iskola.

„Szervezetfejlesztés az iskolákban” az IPM műhelymunkái

Gyakorlatorientált műhelymunkáink célja, hogy az iskolák szervezeti sajátosságain keresztül vizsgáljuk meg a tantestületet érintő aktuális kihívásokat. A közös gondolkodás során együtt határozzuk meg a megoldáshoz vezető lépéseket, melyeknek beépülését támogatjuk az iskolai működésbe.

Közös célok – Az IPM akkreditált pedagógusképzése

Képzésünk célja, hogy a nevelési-oktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolában, szakiskolában, szakközépiskolában, gimnáziumokban, kollégiumban) dolgozó, egy nevelőtestülethez tartozó pedagógusok, pedagóguscsoportok képessé váljanak az iskola és a szülők kapcsolati jellemzőinek feltárására, valamint az ebből fakadó tudás hasznosítására és aktivizálására.