Felnőttoktatás egy megváltozott világban

Küldetésünk

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 2020. január 1-jétől újraértelmezett módon, új néven és megújított tevékenységi körökkel működteti tovább az 1994-ben alapított Faludi Ferenc Akadémiát.

Az új intézmény neve: Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia, melynek célja a (fiatal) felnőttek, pedagógusok és érdeklődők (útkeresők) számára ignáci elveken alapuló képzéseket nyújtani, és szellemi műhelyként számos társadalmi és kulturális kérdésre válaszokat találni. Az FFJA számos jezsuita mű tevékenységét platformként koordinálja, illetve új és hiánypótló képzéseket, kutatásokat és reflexiós programokat indít.

A jezsuita rend és a jogelőd Faludi Ferenc Akadémia 1994-ben vállalt feladatának megfelelően az FFJA küldetése, hogy keresztény értékeket közvetítő képzéseivel a magyarországi ifjúság és felnőttek, elsősorban a ma és a holnap vezetőinek és tehetségeinek számára lelki és szellemi támogatást nyújtson mindennapi életükhöz és tevékenységükhöz annak érdekében, hogy hozzá tudjanak járulni szűkebb közösségük, illetve az ország és az emberiség boldogulásához, valamint közös otthonunk, a Föld megóvásához.

Az FFJA a mai magyar és a világban lévő társadalmi és környezeti kérdésekre keresi a választ a 2019-2029 között érvényes négy egyetemes apostoli preferencia mentén. Az FFJA küldetését a lelkiség, az igazságosság, a teremtésvédelem és a tehetségtámogatás területein valósítja meg, szellemi műhelyként reflektál a társadalmi kihívásokra.